544-0093/08 – Měření pohybů a deformací (MPaD)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity3
Garant předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLE0011 Ing. Jiří Plesník, Ph.D.
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+42
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů v oblasti měření pohybů a přetvoření stavebních objektů a terénu pro potřeby zhodnocení jejich stability.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět představuje speciální aplikaci geodetických metod při měření posunů a deformací objektů s ohledem na dosažení potřebné přesnosti měření. Náplní předmětu je projekt měření posunů a deformací, přehled metod měření a interpretace dosažených výsledků.

Povinná literatura:

ČSN 740405 Měření posunů stavebních objektů. Český normalizační institut, Praha, 1997. SCHENK, Jan. Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1059-X. ROZSYPAL, Alexandr. Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Bratislava: Jaga group, 2001. ISBN 80-88905-44-3. SCHOFIELD, Wilfred a Mark BREACH. Engineering surveying. 6th ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2007, vi, 622 p. ISBN 978-0-7506-6949-8.

Doporučená literatura:

KOŘÍNEK, Robert a Josef ALDORF. Geotechnický monitoring. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-247-1. Multimediální výukové DVD obor Geotechnika: geotechnický monitoring [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra geotechniky a pozemního stavitelství, [2014]. ISBN 978-80-248-3694-2. Leica Geosystems. Moniroring Solution [online] shttps://leica-geosystems.com/industries/monitoring-solutions MOORE, J.F.A. Monitoring Building Structures. New York, 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení, závěrečný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie měření pohybů a deformací. 2. Metody určování poklesů 3. Metody určování posunů 4. Metody určování prostorových pohybů 5. Metody určování naklonění, křivosti, vodorovných přetvoření 6. ČSN 740405 Měření posunů stavebních objektů 7. Projekt měření posunů 8. Měření, vztažné a pozorovací body, interpretace a dokumentace výsledků 9. Měření poklesů a deformací v poklesové kotlině 10. Pozorovací stanice a určení intervalu měření 11. Geotechnické metody měření pohybů 12. Semestrální projekt měření posunů 13. Terénní práce, stabilizace a připojení vztažných a pozorovaných bodů, měření pohybů 14. Zpracování výsledků semestrálního projektu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení, zpracování semestrálního projektu, závěrečný test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní