544-0095/06 – Fyzikální geodézie a geofyzika (FGG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS0259 doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
POS0188 doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se aplikovat zejména gravimetrické metody a vybrané geofyzikální metody v geodesii a v důlním měřictví. Zdokonalit se v poznání zákonitostí pohybu a tvaru Země, jeho deformací a změn. Většina geofyzikálních metod zahrnuje v současnosti aplikace ve formě letecké, pozemní, důlní, vrtní variantě, včetně úprav pro mořskou aplikaci. Největší rozmach však zažívají satelitní geodetické a geofyzikální technologie které se stávají součástí každodenní praxe. Jejich základy jsou součástí Fyzikální geodézie. Každá z metod se při její aplikaci liší přístrojovým vybavením, metodikou přístupu k řešení příslušné problematiky, i z interpretačního hlediska.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět zahrnuje nauku o fyzikálních polích Země, zejména o tíhovém poli a jeho vlivu na geodetické veličiny. Dále jsou probírány některé geofyzikální metody a jejich využití v inženýrské geodézii a důlním měřictví. Analýza fyzikálních polí zemského tělesa, za účelem řešení problematiky jeho tvaru a stavby (vnitřní stavba Země - zejména stavba zemské kůry a svrchního pláště ap.) je součástí propojení obou metod. Význam obou metod je ve využití a možnosti řešení problematiky z oblasti všeobecné, strukturní a ložiskové geologie (vyhledávání ložisek nerostných surovin; lokalizace zlomů, ap.), řešením problematiky z oblasti inženýrské geologie, geologie životního prostředí, hydrogeologie a geodynamiky ap. Nové satelitní geofyzikální a geodetické metody současně umožňují globální aplikace a prognózování surovinového potenciálu, rizik a ohrožení. S ohledem na fyzikální princip a charakter pole, které proměřujeme a analyzujeme, jsou do předmětu začleněny tyto geofyzikální metody: - gravimetrie (tíhové pole), -geomagnetika (geomagnetické pole Země), - geoelektrické metody (geoelektrická pole jak přirozená tak uměle vyvolaná), - seizmický průzkum a seismológie (vlnové pole), - rádionuklidové metody (radioaktivní pole), - geotermika (tepelné pole.

Povinná literatura:

ZEMAN, A. Fyzikální geodézie. Skripta ČVUT, Praha 1998 MERVART, L., CIMBALNÍK, M. Vyšší geodézie 2. Skripta ČVUT, Praha 1997 BURŠA, M., 2004: Geopotenciál. Díl I. Teoretické základy a modely. Ministerstvo obrany ČR, Praha, 2004. TELFORD, W. M., GELDART, L., P., SHERIFF, R., E.: Applied Geophysics Second Edition, Published by The Press, 2001

Doporučená literatura:

MULLER, K., OKÁL, M., HOFRICHTEROVÁ, L. Základy hornické geofyziky. SNTL, Alfa Praha 1985 MAREŠ, S. a kol., 1990. Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 672s. HEISKANEN, W.A., MORITZ, H.: Physical Geodesy. W.H. Freeman and Co., 1967. MORITZ, H.: Advanced physical geodesy. Abarcus Press., 1980.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teorie gravitačního potenciálu. Sférické harmonické funkce a Legendreovy funkce. 2. Tíhové pole Země. Tíhový potenciál. Hladinové plochy tíhového potenciálu. 3. Teorie výšek. Stokesovy parametry a jejich určování. 4. Normální tíhové pole Země. Měření základních parametrů tíhového pole. 5. Slapové jevy, lokální a regionální geodynamika. Magnetické pole Země - modely. 6. Praktické aplikace metod fyzikální geodézie. 7. Postavení geofyziky v geodetických disciplínách a hornictví. 8. Tíhové pole Země. Tíhová měření a jejich zpracování. Anomální tíhové pole. 9. Vlnové pole Země. Seismologie a seismická metody a jejich využití. 10. Magnetické pole Země. Magnetická měření v geodézii a důlním měřictví. 11. Elektrické pole Země. Geoelektrické metody (odporové, SP, GPR, MT) a jejich využití. 12. Radiometrie a radionuklidové metody. Radonové riziko. 13. Termické pole Země. Termická měření a jejich využití v geotechnice a hornictví.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Dle pokynů vyučujícího

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní