544-0100/01 – Důlní měřictví I (DM I)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních informací o metodách využívaných v důlním měřictví a o zásadách zpracování mapové dokumentace na dolech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět pojednává o úkolech důlního měřictví při zabezpečování měřických podkladů a jejich zpracování pro účely tvorby mapové dokumentace při těžbě nerostů hornickým způsobem.

Povinná literatura:

Kubečka, E. : Geodézie a důlní měřictví, VŠB – TU Ostrava 1992 Kubečka, E. : Vybrané kapitoly z důlního měřictví, VŠB – TU Ostrava 1996 Neset, K. : Důlní měřictví I, SNTL Praha 1966 Neset, K. : Důlní měřictví II, SNTL Praha 1967 Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 ve znění vyhlášky č. 158/1997 o důlně měřické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, Ostrava Montanex 1997. Kubečka, E. Vybrané kapitoly z důlního měřictví, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz

Doporučená literatura:

Čechura, F., Neset, K. : Kurs důlního měřictví, SNTL 1953

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úkoly důlního měřictví. 2. Budování základního bodového pole v dole – volba místa a způsoby stabilizace. 3. Způsoby zaměřování bodového pole důlními polygonovými pořady. 4. Rozbor přesnosti důlních polygonových pořadů – přesnost ve směrníku zaměřovaných stran, přesnost v poloze bodů polygonových pořadů. 5. Přesné vyrovnání důlních polygonových pořadů. 6. Gyroteodolitové polygonové pořady a jejich přesnost. 7. Důlní kompasové pořady a jejich přesnost. 8. Zvláštnosti délkového měření v dole – přesnost délkového měření. 9. Zvláštnosti úhlového měření v dole – teodolity s excentrickými dalekohledy. 10. Vliv chyb z nepřesně dostředěného signálu a teodolitu na přesnost úhlového měření v dole. Obsah cvičení : 1.– 2. Stanovení přesnosti ve směru stran různých druhů polygonových pořadů. 3.–4. Stanovení přesnosti v poloze koncového bodu různých druhů polygonových pořadů v závislosti na tvarech polygonových pořadů. 5. Přesnost důlních kompasových pořadů. 6. Přesnost gyroteodolitových polygonových pořadů. 7. Přesné vyrovnání oboustranně vetknutého polygonového pořadu. 8.Přesné vyrovnání vsunutého polygonového pořadu. 9.-13. Zjišťování nahodilých chyb při měření vodorovných a svislých úhlů ( chyba v odečtení, zacílení, urovnání indexové libely, dostředění teodolitu a signálu ). Otázky : 1. Důlní základní bodové pole polohové a výškové. 2. Požadavky na stabilizaci bodového pole - volba místa a způsob stabilizace bodů. 3. Způsob zaměřování polohového a vodorovného pole teodolitovými pořady. 4. Přesnost v určení směrníků stran otevřeného a oboustranného vetknutého pořadu. 5. Přesnost v určení směrníků stran vsunutého polygonového pořadu. 6. Přesnost v poloze bodů otevřeného a oboustranného vetknutého polygonového pořadu. 7. Přesnost přímých polygonových pořadů. 8. Porovnání odvozených vztahů s výrazy pro dovolené odchylky stanovené vyhláškou ČBÚ č. 435/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 9. Přesnost kompasových pořadů. 10. Přesnost polygonových pořadů zaměřovaných gyroteodolity. 11. Přesné vyrovnání oboustranně vetknutého a uzavřeného polygonového pořadu metodou nejmenších čtverců. 12. Přesné vyrovnání vsunutého polygonového pořadu metodou nejmenších čtverců. 13. Měření šikmých délek ocelovými pásmy. 14. Vliv excentrických dalekohledů na měření vodorovných úhlů. 15. Vliv excentrických dalekohledů na měření svislých úhlů. 16. Vliv nepřesně dostředěných signálů na přesnost měření vodorovných úhlů v dole( chyba z excentricity signálů ) . 17. Vliv něpřesně dostředěného teodolitu na přesnost měření vodorovných úhlů v dole.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.