544-0100/01 – Mine Surveying I (DM I)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to obtain basic information on methods used in mining and about processing of the map documentation on mines.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject represents tasks of mining survey such as data collection, its processing and use for making maps and documentation of mining operations.

Compulsory literature:

Kubečka, E. : Geodézie a důlní měřictví, VŠB – TU Ostrava 1992 Kubečka, E. : Vybrané kapitoly z důlního měřictví, VŠB – TU Ostrava 1996 Neset, K. : Důlní měřictví I, SNTL Praha 1966 Neset, K. : Důlní měřictví II, SNTL Praha 1967 Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 ve znění vyhlášky č. 158/1997 o důlně měřické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, Ostrava Montanex 1997.

Recommended literature:

Čechura, F., Neset, K. : Kurs důlního měřictví, SNTL 1953

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úkoly důlního měřictví. 2. Budování základního bodového pole v dole – volba místa a způsoby stabilizace. 3. Způsoby zaměřování bodového pole důlními polygonovými pořady. 4. Rozbor přesnosti důlních polygonových pořadů – přesnost ve směrníku zaměřovaných stran, přesnost v poloze bodů polygonových pořadů. 5. Přesné vyrovnání důlních polygonových pořadů. 6. Gyroteodolitové polygonové pořady a jejich přesnost. 7. Důlní kompasové pořady a jejich přesnost. 8. Zvláštnosti délkového měření v dole – přesnost délkového měření. 9. Zvláštnosti úhlového měření v dole – teodolity s excentrickými dalekohledy. 10. Vliv chyb z nepřesně dostředěného signálu a teodolitu na přesnost úhlového měření v dole. Obsah cvičení : 1.– 2. Stanovení přesnosti ve směru stran různých druhů polygonových pořadů. 3.–4. Stanovení přesnosti v poloze koncového bodu různých druhů polygonových pořadů v závislosti na tvarech polygonových pořadů. 5. Přesnost důlních kompasových pořadů. 6. Přesnost gyroteodolitových polygonových pořadů. 7. Přesné vyrovnání oboustranně vetknutého polygonového pořadu. 8.Přesné vyrovnání vsunutého polygonového pořadu. 9.-13. Zjišťování nahodilých chyb při měření vodorovných a svislých úhlů ( chyba v odečtení, zacílení, urovnání indexové libely, dostředění teodolitu a signálu ). Otázky : 1. Důlní základní bodové pole polohové a výškové. 2. Požadavky na stabilizaci bodového pole - volba místa a způsob stabilizace bodů. 3. Způsob zaměřování polohového a vodorovného pole teodolitovými pořady. 4. Přesnost v určení směrníků stran otevřeného a oboustranného vetknutého pořadu. 5. Přesnost v určení směrníků stran vsunutého polygonového pořadu. 6. Přesnost v poloze bodů otevřeného a oboustranného vetknutého polygonového pořadu. 7. Přesnost přímých polygonových pořadů. 8. Porovnání odvozených vztahů s výrazy pro dovolené odchylky stanovené vyhláškou ČBÚ č. 435/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 9. Přesnost kompasových pořadů. 10. Přesnost polygonových pořadů zaměřovaných gyroteodolity. 11. Přesné vyrovnání oboustranně vetknutého a uzavřeného polygonového pořadu metodou nejmenších čtverců. 12. Přesné vyrovnání vsunutého polygonového pořadu metodou nejmenších čtverců. 13. Měření šikmých délek ocelovými pásmy. 14. Vliv excentrických dalekohledů na měření vodorovných úhlů. 15. Vliv excentrických dalekohledů na měření svislých úhlů. 16. Vliv nepřesně dostředěných signálů na přesnost měření vodorovných úhlů v dole( chyba z excentricity signálů ) . 17. Vliv něpřesně dostředěného teodolitu na přesnost měření vodorovných úhlů v dole.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner