544-0101/01 – Application Programs in Geodesy II (UPII )

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits2
Subject guarantorIng. Miroslav Novosad, Ph.D.Subject version guarantorIng. Miroslav Novosad, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MUR50 Ing. Radomíra Murysová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Exercises are conducted through targeted acquisition of skills, support and development to address specific semester projects. Exercises, students work with software, focusing on applications in the areas of geodesy.

Teaching methods

Tutorials
Project work

Summary

Mastering the work in the most common geodetic computational programs (Groma, GEUS) and the basics of creating and working with a terrain model in the AtlasDMT program.

Compulsory literature:

Groma, GEUS, AtlasDMT – user manuals http://dmt.atlasltd.cz/cz/index.php?a=dmt (with automatic translation)

Recommended literature:

AtlasDMT - instruction video, http://www.atlasltd.cz/instruktazni-videa.html

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení : GROMA 1. Datové soubory, seznam souřadnic, testování dle předpisů pro práci v katastru nemovitostí. 2. Kompletní zpracování zápisníku měřených hodnot, včetně zpracování měření v obou polohách dalekohledu, oboustranně měřených délek apod. 3. Výpočetní metody pro řešení geometrických úloh, souřadnicových výpočtů . 4. Transformace, vyrovnání sítí. 5. Digitalizace rastrových dat. 6. Konkrétní práce. GEUS 7. Hlavní a pomocný seznam souřadnic, editace a práce se seznamem souřadnic. 8. Základní postupy v programu .Výpočety a kontrola odchylek dle vyhlášky 190/1996 Sb 9. Polární metoda dávkou, obecná logika zpracování a registrace dat polární metody, import, export. 10. Transformační klíč, transformace dle transformačního klíče. 12. Digitalizace, planimetr, kubatury. 13. Spolupráce s ostatními programy (MicroSTATION, KOKEŠ). 14. Grafická část programu ,kresba, práce s vrstvami, tisk. 15. Konkrétní práce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Project Project 40  0 3
        Written exam Written test 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner