544-0107/01 – Uživatelské programy v geodézii IV (UPIV)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAP74 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
PLA0093 RNDr. Ladislav Plánka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních dovedností při tvorbě DMT a jeho vizualizaci v prostředí programu ATLAS včetně aplikace geodetických výpočtů v programu Groma.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1.ATLAS -Digitální model terénu představuje programový systém pro interaktivní zpracování obecných ploch v trojrozměrném prostoru. Je zaměřen na práci s terénem (především z hlediska aplikačních výstupů), ale je možno ho použít ve všech oblastech, ve kterých je třeba vytvářet, modifikovat a zobrazovat plochy v prostoru. 2. TOPOL - územní/geografický informační systém ,který může být upraven pro aplikace v mnoha oblastech. Dovoluje přípravu geografických dat, jejich správu a analýzu. 3. Photomodeler - Jedná se o fotogrammetrický systém určený k 2D a 3D měření.Je založen na principu průsekové Fotogrammetrie.Využívá se v architektuře,při rekonstrukci dopravních nehod,strojírenství,archeologii a dalších oborech.

Povinná literatura:

Atlas DMT: Uživatelský manuál Photomodeler: Uživatelský manuál Topol DMT: Uživatelský manuál Mayer,P.: Počítačové modelování krajiny,skripta ČVUT Praha

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení : 1. ATLAS- digitální model terénu Příprava vstupních dat, generace trojúhelníkové sítě ,transformace 2. Úpravy sítě a práce s databází DMT. 3. Výpočet vrstevnic,kresba vrstevnicové mapy. 4. Výpočet objemu, objemy vrstev. 5. Zobrazení modelu terénu v perspektivních (axonometrických) pohledech. 6. Práce s rastry - podkreslení a doplnění kresby tvořené digitálním modelem. 7. Zpracování profilů a řezů terénem 8. Grafická editace profilů,automatické propojení situace a profilů 9. Tisk výsledných výkresů a přenos dat do informačního systému. 10. Vyhodnocení vzorových objektů v programu Photomodeler.Prostorové souřadnice 11. bodů,měřítko,vizualizace objektů. 12. Kalibrace digitální komory a vyhodnocení vlastního projektu v programu Photomodeler. 12. Program TOPOL DMT-Transformace rastru. 13. Program TOPOL DMT.Aplikace jednosnímkové fotogrammetrie. 14. Vyhodnocení profilu důlního díla. 15. Program Topol DMT- zpracování dat ve vektorovém a rastrovém tvaru,tvorba mozaiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku