544-0108/05 – Branch Seminary (OS)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits20
Subject guarantorprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 0+30

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the transfer of experience and especially the practical knowledge of current issues of Geodesy and Mine Surveying

Teaching methods

Lectures

Summary

Scope seminary is aimed at presentation of newest findings in subject of geodesy and mine surveying. Scope seminary is led by renowned authorities from practise and superordinate bureau.

Compulsory literature:

Vyhláška ČBÚ 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornických činnostech a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb. a vyhlášky č. 311/2009 Sb. Vyhláška č. 357/2013 sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Recommended literature:

MATĚJKA, Zdeněk. Geometrická přesnost staveb: komentář k normám, praktické návody, vzory v příkladech. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 1999, 119 s. ISBN 80-722-5016-7. ČSN ISO 4463-1. Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky. První vydání. Praha: ČNI, 1999. ČSN 730420-1. Přesnost vytyčování staveb: část 1: Základní požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2002

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Participation in branch seminar.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1st Surveying in railway construction 2nd Legislation in engineering surveying 3rd Activity VUGTK, v.v.i. and applied research in terms of reform of science and research 4th Coordinate systems in the CR 5th Development of cadastral real estates in the CR 6th Types of data entries in the CN 7th Public and Civil Law in Surveying 8th Metrological obligations inherent in surveying activities 9th Geodetic methods of verification of geographic data 10th The use of GNSS technology in surveying and cadastre 11th Mining surveying activities in mining activities or mining activities

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 85
        Projekt Project 85  85
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner