544-0111/01 – Legislativa v zeměměřictví a důlním měřictví (Leg)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity2
Garant předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
NOV16 prof. Ing. Josef Novák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu jsou probrány všechny zákony, vyhlášky a předpisy souvísející s měřickou činností v geodézii a důlním měřictví

Povinná literatura:

Geodetické a důlně měřické předpisy 1. Horní zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění zákonů 541/1991 Sb., 10/1993 Sb., 168/1993 Sb., 366/2000 Sb., 132/2000 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb., 320/2002 Sb. 2. Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě ve znění 425/1190Sb., 542/1991 Sb., 169/1993 Sb., 128/1999 Sb., 71/2000 Sb. 124/2000 Sb., 315/2001 Sb. 3. Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb. o DMD při hornické činnosti a činnostech prováděných hornickým způsobem ve znění Vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb. 4. Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb. o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů ve znění Vyhlášky č. 340/1992 Sb. a Vyhlášky č. 331/2002 Sb. 5. Zákon č. 200/1994 o zeměměřictví ve znění zákonů 120/2000 Sb. a 186/2001 Sb. 6. Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb. , kterou se provádí zákon o zeměměřictví ve znění Vyhlášky 212/1995 Sb. a 365/2001 Sb. 7. Zákon ČNR 344/1992 o katastru nemovitostí ( katastrální zákon ) ve znění zákonů 89/1996 Sb., 103/2000 Sb., 120/2000 Sb. a 220/2000 Sb. 8. Vyhláška ČÚZK č. 126/1993, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem a zákon ČNR č. 344/1992 o katastru nemovitostí. 9. Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb. o dobývacích prostorech ve znění Vyhlášky č. 351/2000 Sb. 10. Základní mapy velkých měřítek, základní a účelové mapy. 11. geodetické body, geodetické údaje, budování, obnova, údržba výškových bodových polí , podrobná měření výškopisu map velkých měřítek. 12. Zřizování, určování a vyhledávání bodů PBP, geodetické práce v PBP. 13. Vyhláška MŽP ČR č. 364/1992 Sb. o chráněných ložiskových územích.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Je probrána legislativa souvísející s měřickou činností v inženýrské geodézii a důlním měřictví podle předepsané literatury.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Písemka Písemka 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.