544-0114/03 – Kartografie (Kart)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuRNDr. Ladislav Plánka, CSc.Garant verze předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student zvládne základní znalosti z teoretické kartografie včetně matematické kartografie a kartografické informatiky. Bude připraven k vytváření, kritickému hodnocení a užívání různých druhů kartografických děl. Získá základní přehled o národních a světových kartografických dílech středních a malých měřítek. Při využití digitálních technologií zvládne tvorbu maket, konstrukčních listů a projektování kartografických znaků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Kartografické vyjadřovací prostředky (druhy, využití, projektování, konstrukce). Mapová signace. Prvky obsahu mapového pole. Geometrické základy kartografických děl. Kartografická interpretace polohopisu a výškopisu, geonyma a kartografický význam textu. Kartografická generalizace. Základní kartometrické úlohy. Zásady tvorby tematických kartografických děl. Úřední (státní) mapová díla středních a malých měřítek. Kartografická informatika a její role v rámci geoinformatiky/geomatiky. Kartografická díla jako produkt a podmínka evropské integrace. Světová kartografická díla.

Povinná literatura:

VEVERKA, Bohuslav, ZIMOVÁ, Růžena: Topografická a tematická kartografie. Praha: ČVUT, 2008, 198 s. VOŽENÍLEK, Vít., KAŇOK, Jaromír: Metody tematické kartografie - Vizualizace prostorových jevů. Olomouc: UP, 2011, 216 s. BUCHAR, Petr. Matematická kartografie. 3., přeprac. vyd., Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, 197 s. KRAAK, Menno-Jan, ORMELING, Ferjan: Cartography: Visualisation of Spatial Data. 3. vyd. (přepracované, dotisk), Routledge, 2013, 204 s.

Doporučená literatura:

PRAVDA Ján, KOLLÁROVA, Anna: Základy koncepcie mapového jazyka. Bratislava: GÚ SAV 199, 168 s PRAVDA Ján: Stručný lexikon kartografie. Bratislava. Veda, 2003, 326 s. VOŽENÍLEK, Vít: Cartography for GIS. Geovisualization and Map Communication. Univerzita Palackého, Olomouc, 2005, 142 s. SNYDER, John Parr: An album of map projections. Second printing, U.S.Geological Survey professional Paper 1453, 1994, 262 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvodní přednáška – kartografie, struktura a vztahy k ostatním oborům, kartografická díla, dělení map 2. Základní pojmy, azimutální zobrazení – společné vlastnosti, azimutální projekce, ostatní azimutální zobrazení 3. Válcová zobrazení – společné vlastnosti, Marinovo, Mercatorovo, Lambertovo, ostatní válcová zobrazení 4. Kuželová zobrazení – společné vlastnosti, Ptolemaiovo, Lambertovo, konformní 5. Nepravá zobrazení – pseudoazimutální, pseudoválcová, pseudokuželová zobrazení 6. Ostatní zobrazení – polykonická, polyedrická a neklasifikovaná 7. Zobrazení elipsoidu na kouli – promítání, zachování souřadnic, konformní a ostatní zobrazení 8. Kartografická zobrazení pro geodetické účely – užívaná v ČR, navrhovaná pro ČSR, ČR 9. Kartografická zobrazení pro geodetické účely – užívaná v zahraničí 10. Úlohy matematické kartografie – volba a identifikace zobrazení, obecná teorie matematické kartografie 11. Kartografická interpretace – vztah značky a skutečnosti, teorie kartografické interpretace, bodové, liniové, areálové značky, 12. Kartografická interpretace na tematických mapách – kartogramy, kartodiagramy, metoda teček, izolinie, anamorfóza 13. Kartografická generalizace – podstata, činitelé, metody, automatická generalizace 14. Polohopisný obsah map – základní prvky polohopisu, znázorňování polohopisu 15. Interpretace reliéfu – topografická plocha, metody znázorňování výškopisu 16. Popis map – standardizace geografického názvosloví, grafická stránka popisu, umísťování popisu 17. Kartografická tvorba – projekt, tvorba originálů 18. Kartografická polygrafie – techniky tisku, barvy na mapách, tisk barev 19. Kartometrie – měření délek, úhlů, ploch a určování souřadnic na geografických mapách 20. Řešení úloh na mapách – určování morfometrických charakteristik, viditelnost, čára konstantního sklonu, středy území 21. Historie kartografie – vývoj evropské kartografie, naše nejstarší mapy 22. Současná mapová díla ČR – mapy velkých měřítek, ZM, TM, tematické mapy, geografické mapy, atlasy 23. Světová mapová díla – stav mapování Země, mezinárodní mapová díla, milionová mapa světa, mezinárodní organizace 24. Glóby – třídění, historie, výroba 25. Ostatní kartografická díla – atlasy, reliéfní mapy, tyflokartografie 26. Budoucnost kartografie – současné problémy kartografie, možnosti kartografie, směry vývoje, digitální mapa, formáty, možnosti, výhody a omezení, DMT Cvičení: 1. Výpočty na kouli, sférický trojúhelník, ortodroma (1. úloha) 2. Azimutální a válcová zobrazení, loxodroma – výpočty (2. úloha) 3. Kuželová a nepravá zobrazení – výpočty 4. Návrh kartografického zobrazení (3. úloha) 5. Změna zobrazení – překreslování 6. Návrh a hodnocení značkového klíče (4. úloha) 7. Generalizace 8. Kartografická typografie (5. úloha) 9. Písmo – rozpis pro sazbu písma (6. úloha) 10. Morfometrické charakteristiky 11. Hodnocení map 12. Diskuse o kartografii a mapách 13. TEST 14. Závěrečné cvičení – zápočty Otázky: 1. Základní pojmy – souřadnice, kartografická díla, dělení map, měřítko 2. Základní pojmy – zkreslení, dělení zobrazení 3. Azimutální zobrazení – společné vlastnosti, azimutální projekce, ostatní azimutální zobrazení 4. Válcová zobrazení – společné vlastnosti, Marinovo, Mercatorovo, Lambertovo, 5. Kuželová zobrazení – společné vlastnosti, Ptolemaiovo, Lambertovo, konformní 6. Nepravá zobrazení – pseudoazimutální, pseudoválcová, pseudokuželová zobrazení 7. Ostatní zobrazení – polykonická, polyedrická a neklasifikovaná 8. Zobrazení elipsoidu na kouli – promítání, zachování souřadnic, konformní a ostatní zobrazení 9. Kartografická zobrazení pro geodetické účely – užívaná v ČR 10. Volba kartografického zobrazení pro dané území a daný účel 11. Kartografická interpretace – bodové, liniové, areálové značky 12. Kartografická interpretace na tematických mapách – kartogramy, kartodiagramy, izolinie, anamorfóza 13. Kartografická generalizace – podstata, činitelé, metody 14. Polohopisný obsah map – základní prvky polohopisu, znázorňování polohopisu 15. Interpretace reliéfu – topografická plocha, metody znázorňování výškopisu 16. Popis map – geografické názvosloví, standardizace 17. Popis map – grafická stránka popisu, umísťování popisu 18. Kartografická tvorba – projekt, tvorba originálů 19. Kartografická polygrafie – techniky tisku, 20. Barvy na mapách, tisk barev 21. Historie kartografie – vývoj evropské kartografie 22. Historie kartografie – naše nejstarší mapy 23. Historie kartografie – historická mapová díla na našem území 24. Současná mapová díla ČR – mapy velkých měřítek, ZM, TM, tematické mapy 25. Světová mapová díla – stav mapování Země, mezinárodní mapová díla, mezinárodní organizace 26. Glóby – třídění, historie 27. Glóby – výroba 28. Ostatní kartografická díla – atlasy 29. Ostatní kartografická díla – reliéfní mapy, tyflokartografie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.