544-0114/04 – Kartografie (Kart)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětuRNDr. Ladislav Plánka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS10 prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
PLA0093 RNDr. Ladislav Plánka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat přehled o základních principech vytváření map a mapových zobrazeních.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Pochopení kartografické projekce. Rozdělení kartografie. Definice a struktura kartografie. Geometrické základy kartografických prací, projekcí. Obsah kartografických prací. Teorie kartografické informace. Kartografická interpretace a generalizace. Vytváření a produkce mapových děl. Tématická kartografie, kartometrie. Digitální kartografie.

Povinná literatura:

BUCHAR, Petr – HOJOVEC, Vladislav. Matematická kartografie 10. 1. vydání. Praha: ČVUT, 1996. 210 s. ISBN 80-01-01491-6 ČAPEK, Richard – MIKŠOVSKÝ, Miroslav – MUCHA, Ludvík. Geografická kartografie. 1. vydání. Praha: SPN, 1992. 373 s. ISBN 80-04-25153-6 HOJOVEC, Vladislav et al. Kartografie. 1. vydání. Praha: GKP, 1987. 660 s. MIKŠOVSKÝ, Miroslav. Kartografická polygrafie a reprografie 10. 2. vydání. Praha: ČVUT, 1999. 181s. ISBN 80-01-01989-6 PYŠEK, Jiří. Kartografie a topografie, I.: Kartografie. 3. vydání. Plzeň: ZČU, 1999. 208 s. ISBN 80-7082-522-7 VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tematická kartografie. 1. vydání. Praha: ČVUT, 2001. 120 s. ISBN 80-01-02381-8

Doporučená literatura:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úklů ve cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

......................................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvodní přednáška – kartografie, struktura a vztahy k ostatním oborům, kartografická díla, dělení map 2. Základní pojmy, azimutální zobrazení – společné vlastnosti, azimutální projekce, ostatní azimutální zobrazení 3. Válcová zobrazení – společné vlastnosti, Marinovo, Mercatorovo,Lambertovo, ostatní válcová zobrazení 4. Kuželová zobrazení – společné vlastnosti, Ptolemaiovo, Lambertovo, konformní 5. Nepravá zobrazení – pseudoazimutální, pseudoválcová, pseudokuželová zobrazení 6. Ostatní zobrazení – polykonická, polyedrická a neklasifikovaná 7. Zobrazení elipsoidu na kouli – promítání, zachování souřadnic, konformní a ostatní zobrazení 8. Kartografická zobrazení pro geodetické účely – užívaná v ČR, navrhovaná pro ČSR, ČR 9. Kartografická zobrazení pro geodetické účely – užívaná v zahraničí 10. Úlohy matematické kartografie – volba a identifikace zobrazení, obecná teorie matematické kartografie 11. Kartografická interpretace – vztah značky a skutečnosti, teorie kartografické interpretace, bodové, liniové, areálové značky, 12. Kartografická interpretace na tematických mapách – kartogramy, kartodiagramy, metoda teček, izolinie, anamorfóza 13. Kartografická generalizace – podstata, činitelé, metody, automatická generalizace 14. Polohopisný obsah map – základní prvky polohopisu, znázorňování polohopisu 15. Interpretace reliéfu – topografická plocha, metody znázorňování výškopisu 16. Popis map – standardizace geografického názvosloví, grafická stránka popisu, umísťování popisu 17. Kartografická tvorba – projekt, tvorba originálů 18. Kartografická polygrafie – techniky tisku, barvy na mapách, tisk barev 19. Kartometrie – měření délek, úhlů, ploch a určování souřadnic na geografických mapách 20. Řešení úloh na mapách – určování morfometrických charakteristik,viditelnost, čára konstantního sklonu, středy území 21. Historie kartografie – vývoj evropské kartografie, naše nejstarší mapy 22. Současná mapová díla ČR – mapy velkých měřítek, ZM, TM, tematické mapy, geografické mapy, atlasy 23. Světová mapová díla – stav mapování Země, mezinárodní mapová díla, milionová mapa světa, mezinárodní organizace 24. Glóby – třídění, historie, výroba 25. Ostatní kartografická díla – atlasy, reliéfní mapy, tyflokartografie 26. Budoucnost kartografie – současné problémy kartografie, možnosti kartografie, směry vývoje, digitální mapa, formáty, možnosti, výhody a omezení,DMT Cvičení: 1. Výpočty na kouli, sférický trojúhelník, ortodroma (1. úloha) 2. Azimutální a válcová zobrazení, loxodroma – výpočty (2. úloha) 3. Kuželová a nepravá zobrazení – výpočty 4. Návrh kartografického zobrazení (3. úloha) 5. Změna zobrazení – překreslování 6. Návrh a hodnocení značkového klíče (4. úloha) 7. Generalizace 8. Kartografická typografie (5. úloha) 9. Písmo – rozpis pro sazbu písma (6. úloha) 10. Morfometrické charakteristiky 11. Hodnocení map 12. Diskuse o kartografii a mapách 13. TEST 14. Závěrečné cvičení – zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok