544-0115/01 – Space Geodesy (CG)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.Subject version guarantorIng. Ivan Pešek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PES01 Ing. Ivan Pešek, CSc.
SEB0035 Ing. Josef Sebera
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

TThe course is focused on the principles of space geodesy and its applications in the creation of global coordinate systems, models of the Earth's gravitational field, creation of the global geoid model and geodynamic and seismic applications.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject scope are celestial and terrestrial coordinate systems used in cosmic geodesy and transformation between them. Temporal systems in astronomy. Basics of undisturbed and disturbed satellite movement. Methods and equipment for astronomical determining of location. Methods of cosmic geodesy.

Compulsory literature:

Kostelecký J.: Přednášky „Kosmická geodézie“ ve formě „ppt“. Kostelecký J. ml.: Globální polohové souřadnicové systémy, skripta, Nakladatelství ČVUT Praha, 2019. Kostelecký, J., Klokočník, J., Kostelecký, J. (ml.): Kosmická geodézie, skripta, Vydalo nakladatelství ČVUT v Praze, 2008 Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Wasle, E.: GNSS – Global Navigation Satellite Systems, Springer Verlag, 2008.

Recommended literature:

Kabeláč, J., Kostelecký, J.: Geodetická astronomie 10, skripta, Vydavatelství, ČVUT, Praha, 1998 Burša, M., Kostelecký, J.: Space Geodesy and Space Geodynamics, Praha 1999. Anderson, A. J., Cazenave A.: Space Geodesy and Geodynamics, Academic Press, 1987. Xu Guochang: Orbits, Springer, 2008

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.+ 2. Základní úloha kosmické geodézie. Nebeské a terestrické souřadnicové soustavy. Denní pohyb hvězd. 3.+ 4. Nauka o čase. 5.+ 6. Problém dvou těles (Keplerovský pohyb). Elementy teorie rušeného pohybu. 7.+ 8. Změny poloh hvězd - precese, nutace, vlastní pohyb, aberace, paralaxa, gravitační ohyb světla. Refrakce. 9.+ 10. Vzájemné transformace mezi souřadnicovými soustavami nebeskou (ICRF) a terestrickou (ITRF). Zdánlivá místa hvězd, katalogy, ročenky. Metody a přístroje geodetické astronomie. 11.+ 12. Metody kosmické geodezie. Cvičení: 1. Transformace souřadnic a denní pohyb. 2. Nerušený a rušený pohyb družice. Okruhy otázek ke zkoušce: 1. Astronomické a geodetické souřadnice a azimuty, definice a vzájemné vztahy. 2. Souřadnicové soustavy obzorníková, rovníkové a ekliptikální. Definice veličin a vzájemné transformace. Denní pohyb hvězd. 3. Keplerovy zákony, keplerovský pohyb, elementy, různé typy anomálií. Základy teorie rušeného pohybu, oskulační elementy. 4. Definice času v soustavě SI, atomový čas TAI, časy UTC a GPS. Časy ­ hvězdné a sluneční; časy UT0, UT1, dynamické časy ­ terestrický čas, barycentrický dynamický čas. Juliánské datum, kalendáře ­ juliánský, gregoriánský. 5. Změny souřadnicového systému ­ vlastní pohyb, precese, nutace, aberace, paralaxa ­ definice, rozdělení, vlivy na souřadnice. Střední, pravá, zdánlivá poloha hvězd, Besselova denní čísla. Astronomická refrakce. 6. Souřadnicové systémy ICRS a ITRS. 7. Určování astronomických zeměpisných souřadnic. Metoda Horrebowova­Talcottova, metoda určení zeměpisné délky měřením času průchodu hvězdy místním poledníkem. Gaussova metoda stejných výšek. Přístroje ­ astronomický univerzál, cirkumzenitál. Princip určení směrníku z astronomických měření. 8. Metody kosmické geodézie ­ interferometrie s velmi dlouhými základnami (VLBI), laserové měření vzdáleností k družici (SLR) a k Měsíci (LLR), GPS, družicová altimetrie. Geometrické a dynamické metody kosmické geodézie.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 13  0
                Written exam Written test 20  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner