544-0115/02 – Kosmická geodézie (CG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS10 prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
SEB0035 Ing. Josef Sebera
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Náplní předmětu je zevrubné pojednání o principech kosmické geodézie a jejích aplikacích při tvorbě globálních souřadnicových systémů, modelů gravitačního pole Země, tvorbě globálního modelu geoidu a geodynamických a seismických aplikacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Náplní předmětu jsou nebeské a terestrické souřadnicové soustavy, používané v kosmické geodezii, a transformace mezi nimi. Časové systémy v astronomii. Základy teorie nerušeného a rušeného pohybu družic. Metody a přístroje pro astronomické určování polohy. Metody kosmické geodézie.

Povinná literatura:

KOSTELECKÝ J.: Přednášky „Kosmická geodézie“ ve formě „ppt“. KOSTELECKÝ J. ML.: Globální polohové souřadnicové systémy, skripta, Nakladatelství ČVUT Praha, 2019. KOSTELECKÝ, J., KLOKOČNÍK, J., KOSTELECKÝ, J. (ML.): Kosmická geodézie, skripta, Vydalo nakladatelství ČVUT v Praze, 2008 HOFMANN-WELLENHOF, B., LICHTENEGGER, H., WASLE, E.: GNSS – Global Navigation Satellite Systems, Springer Verlag, 2008.

Doporučená literatura:

KABELÁČ, J., KOSTELECKÝ, J.: Geodetická astronomie 10, skripta, Vydavatelství, ČVUT, Praha, 1998 BURŠA, M., KOSTELECKÝ, J.: Space Geodesy and Space Geodynamics, Praha 1999. ANDERSON, A. J., Cazenave A.: Space Geodesy and Geodynamics, Academic Press, 1987. Xu Guochang: Orbits, Springer, 2008 LEICK,A.: GPS, Satellite Surveying, John Wiley and sons, INC., 1994

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování projektových úkolů zadaných na cvičení předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Opakování – nerušený Keplerovský pohyb 2. Pohyb umělých družic v reálném silovém poli Země 3. Metody pozorování kosmické geodézie 4. Geodetické družice 5. Řešení „obrácených“ úloh družicové geodézie 6. Modely gravitačního pole Země 7. Globální souřadnicové soustavy ICRS a ITRS 8. Mezinárodní služba IERS Cvičení: 1. Keplerovský pohyb – výpočet polohy družice v Keplerovské elipse 2. Určení zploštění Země z analýzy dráhových elementů družic 3. Určení altimetrického geoidu 4. Tektonika z kosmických metod - pohyby tektonických ker 5. Výpočet polohy GNSS družic z palubních a přesných elementů Okruhy otázek ke zkoušce: 1. Keplerovy zákony, nerušený pohyb, typy anomálií, výpočet prostorové polohy družice 2. Pohyb družice v reálném silovém poli – změny Keplerových elementů vlive gravitačních a negravitačních sil. 3. Základní metody pozorování kosmické geodézie – fotografická, SLR, GNSS, DORIS, VLBI 4. „Historické“ geodetické družice, mise CHAMP, GRACE, GOCE 5. Princip řešení obrácených úloh – z čeho se vychází, co se všechno určuje 6. Obsah modelů gravitačního pole Země 7. Globální souřadnicové systémy ICRS a ITRS – metody pozorování, metody zpracování, transformace mezi oběma systémy 8. Struktura mezinárodní služby IERS – její účel, co koordinuje, jaké výsledky prezentuje

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti: Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2009/2010 zimní