544-0115/03 – Kosmická geodézie (CG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS0259 doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
KOS10 prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
SEB0035 Ing. Josef Sebera
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Náplní předmětu je zevrubné pojednání o principech kosmické geodézie a jejích aplikacích při tvorbě globálních souřadnicových systémů, modelů gravitačního pole Země, tvorbě globálního modelu geoidu a geodynamických a seismických aplikacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Náplní předmětu jsou nebeské a terestrické souřadnicové soustavy, používané v kosmické geodezii, a transformace mezi nimi. Časové systémy v astronomii. Základy teorie nerušeného a rušeného pohybu družic. Metody a přístroje pro astronomické určování polohy. Metody kosmické geodézie.

Povinná literatura:

KOSTELECKÝ J.: Přednášky „Kosmická geodézie“ ve formě „ppt“. KOSTELECKÝ J. ML.: Globální polohové souřadnicové systémy, skripta, Nakladatelství ČVUT Praha, 2019. KOSTELECKÝ, J., KLOKOČNÍK, J., KOSTELECKÝ, J. (ML.): Kosmická geodézie, skripta, Vydalo nakladatelství ČVUT v Praze, 2008 HOFMANN-WELLENHOF, B., LICHTENEGGER, H., WASLE, E.: GNSS – Global Navigation Satellite Systems, Springer Verlag, 2008.

Doporučená literatura:

KABELÁČ, J., KOSTELECKÝ, J.: Geodetická astronomie 10, skripta, Vydavatelství, ČVUT, Praha, 1998 BURŠA, M., KOSTELECKÝ, J.: Space Geodesy and Space Geodynamics, Praha 1999. ANDERSON, A. J., Cazenave A.: Space Geodesy and Geodynamics, Academic Press, 1987. Xu Guochang: Orbits, Springer, 2008 LEICK,A.: GPS, Satellite Surveying, John Wiley and sons, INC., 1994

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování projektových úkolů zadaných na cvičení předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Opakování – nerušený Keplerovský pohyb 2. Pohyb umělých družic v reálném silovém poli Země 3. Metody pozorování kosmické geodézie 4. Geodetické družice 5. Řešení „obrácených“ úloh družicové geodézie 6. Modely gravitačního pole Země 7. Globální souřadnicové soustavy ICRS a ITRS 8. Mezinárodní služba IERS Cvičení: 1. Keplerovský pohyb – výpočet polohy družice v Keplerovské elipse 2. Určení zploštění Země z analýzy dráhových elementů družic 3. Určení altimetrického geoidu 4. Tektonika z kosmických metod - pohyby tektonických ker 5. Výpočet polohy GNSS družic z palubních a přesných elementů Okruhy otázek ke zkoušce: 1. Keplerovy zákony, nerušený pohyb, typy anomálií, výpočet prostorové polohy družice 2. Pohyb družice v reálném silovém poli – změny Keplerových elementů vlive gravitačních a negravitačních sil. 3. Základní metody pozorování kosmické geodézie – fotografická, SLR, GNSS, DORIS, VLBI 4. „Historické“ geodetické družice, mise CHAMP, GRACE, GOCE 5. Princip řešení obrácených úloh – z čeho se vychází, co se všechno určuje 6. Obsah modelů gravitačního pole Země 7. Globální souřadnicové systémy ICRS a ITRS – metody pozorování, metody zpracování, transformace mezi oběma systémy 8. Struktura mezinárodní služby IERS – její účel, co koordinuje, jaké výsledky prezentuje

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemka Písemka 33  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  17
Rozsah povinné účasti: Povinná cvičení, max. 20% absencí. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní