544-0115/05 – Kosmická geodézie (CG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS10 prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Náplní předmětu je zevrubné pojednání o principech kosmické geodézie a jejích aplikacích při tvorbě globálních souřadnicových systémů, modelů gravitačního pole Země, tvorbě globálního modelu geoidu a geodynamických a seismických aplikacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Náplní předmětu jsou nebeské a terestrické souřadnicové soustavy, používané v kosmické geodezii, a transformace mezi nimi. Časové systémy v astronomii. Základy teorie nerušeného a rušeného pohybu družic. Metody a přístroje pro astronomické určování polohy. Metody kosmické geodézie.

Povinná literatura:

KOSTELECKÝ J.: Přednášky „Kosmická geodézie“ ve formě „ppt“. KOSTELECKÝ J. ML.: Globální polohové souřadnicové systémy, skripta, Nakladatelství ČVUT Praha, 2019. KOSTELECKÝ, J., KLOKOČNÍK, J., KOSTELECKÝ, J. (ML.): Kosmická geodézie, skripta, Vydalo nakladatelství ČVUT v Praze, 2008 HOFMANN-WELLENHOF, B., LICHTENEGGER, H., WASLE, E.: GNSS – Global Navigation Satellite Systems, Springer Verlag, 2008.

Doporučená literatura:

KABELÁČ, J., KOSTELECKÝ, J.: Geodetická astronomie 10, skripta, Vydavatelství, ČVUT, Praha, 1998 BURŠA, M., KOSTELECKÝ, J.: Space Geodesy and Space Geodynamics, Praha 1999. ANDERSON, A. J., Cazenave A.: Space Geodesy and Geodynamics, Academic Press, 1987. Xu Guochang: Orbits, Springer, 2008 LEICK,A.: GPS, Satellite Surveying, John Wiley and sons, INC., 1994

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola úkolů ve cvičeních. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování projektových úkolů zadaných na cvičení předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do kosmické geodézie 2. Keplerovský pohyb – opakování. 3. Lagrangeovy planetární rovnice – nástin odvození. 4. Pohyb umělých družic v gravitačním poli Země. Gaussovy planetární rovnice. 5. Negravitační poruchy dráhy umělých družic. 6. Metody pozorování kosmické geodézie 7. Geodetické, geodynamické a altimetrické družice, geodetické družicové mise. 8. Řešení obrácených úloh družicové geodézie. 9. Vybrané aplikace kosmické geodézie. 10. Modely gravitačního pole Země. 11. Mezinárodní služba IERS. 12. Určování oskulačních elementů ze dvou měřených pozic. 13. Určování oskulačních elementů ze „state“ vektoru“.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní