544-0119/02 – Pedologie a pozemkové úpravy (PPÚ)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity3
Garant předmětuIng. Jitka Mučková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mučková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je představit studentům pozemkové úpravy jako komplexní metodu pro optimální prostorové a funkční uspořádání pozemků a seznámení s komplexním systémem projektování pozemkových úprav.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje se základy pedologie, bonitovanými půdně ekologickými jednotkami, strukturou pozemkových úřadů a zabývá se pozemkovými úpravami z hlediska geodetických prací prováděných při pozemkových úpravách.

Povinná literatura:

1.Dumbrovský,M.,: Pozemkové úpravy,CERM,VUT Brno 2004 2.Rybársky,I.,Švehla,F.,Geissé,E.:Pozemkové úpravy,ALFA Bratislava 1991 3.zákon č.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pedologie, pedosféra, význam pedosféry,vliv člověka na půdu, úrodnost 2. Funkce půdy, fyzikální vlastnosti půd, teplotní vlastnosti půd, chemické vlastnosti půd, biologické vlastnosti půd 3. Půdní režimy 4. Pedogeneze, pedogenetické faktory, půdotvorné procesy,systematika a klasifikace půd 5. Definice pozemkových úprav (PÚ), formy PÚ, předmět PÚ, pozemkové úřady 6. Upřesnění a rekonstrukce přídělů, přídělové řízení, upřesněný přídělový plán 7. Podklady a přípravné práce PÚ, podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení 8. Řízení o PÚ, účastníci řízení, zahájení řízení o PÚ 9. Obvod PÚ, úvodní jednání, zjišťování průběhu hranic 10. Zaměření skutečného stavu, zeměměřické činnosti 11. Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) 12. Soupis nároků vlastníků, plán společných zařízení 13. Optimalizace druhů pozemků, optimální uspořádání navržených pozemků, přiměřenost kvality a výměry vyčleněných pozemků 14. Zřizování věcných břemen, mapa pozemkových úprav 15. Návrh pozemkových úprav

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.