544-0119/02 – Pedology and Land Adaptation (PPÚ)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits3
Subject guarantorIng. Jitka Mučková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jitka Mučková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem je představit studentům pozemkové úpravy jako komplexní metodu pro optimální prostorové a funkční uspořádání pozemků a seznámení s komplexním systémem projektování pozemkových úprav.

Teaching methods

Summary

Předmět seznamuje se základy pedologie, bonitovanými půdně ekologickými jednotkami, strukturou pozemkových úřadů a zabývá se pozemkovými úpravami z hlediska geodetických prací prováděných při pozemkových úpravách.

Compulsory literature:

1.Dumbrovský,M.,: Pozemkové úpravy,CERM,VUT Brno 2004 2.Rybársky,I.,Švehla,F.,Geissé,E.:Pozemkové úpravy,ALFA Bratislava 1991 3.zákon č.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Pedologie, pedosféra, význam pedosféry,vliv člověka na půdu, úrodnost 2. Funkce půdy, fyzikální vlastnosti půd, teplotní vlastnosti půd, chemické vlastnosti půd, biologické vlastnosti půd 3. Půdní režimy 4. Pedogeneze, pedogenetické faktory, půdotvorné procesy,systematika a klasifikace půd 5. Definice pozemkových úprav (PÚ), formy PÚ, předmět PÚ, pozemkové úřady 6. Upřesnění a rekonstrukce přídělů, přídělové řízení, upřesněný přídělový plán 7. Podklady a přípravné práce PÚ, podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení 8. Řízení o PÚ, účastníci řízení, zahájení řízení o PÚ 9. Obvod PÚ, úvodní jednání, zjišťování průběhu hranic 10. Zaměření skutečného stavu, zeměměřické činnosti 11. Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) 12. Soupis nároků vlastníků, plán společných zařízení 13. Optimalizace druhů pozemků, optimální uspořádání navržených pozemků, přiměřenost kvality a výměry vyčleněných pozemků 14. Zřizování věcných břemen, mapa pozemkových úprav 15. Návrh pozemkových úprav

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.