544-0120/02 – Tourism Service Tools (TSCR)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits4
Subject guarantorIng. Hana ŠtěpánkováSubject version guarantorIng. Hana Štěpánková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1T40 Ing. Hana Štěpánková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to identify and define services used in tourism - to apply the legislation to the field of tourism - to know the principles of advertising and promotion when preparing the tourist action - to apply the principles of accounting in tourism and evaluation of economic results - to apply and interpret the acquired knowledge to the term essay

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The subject gives an informations about services traits and particularities in a tourism domain, about different kinds of basic and additional services in tourism, as services of travel agencys, services of road haulage, railway transport, air carrying and shipping, and services of accomodate, alimentation, insuring, bath too, and customs foreign and visa duty with tourism realisation.

Compulsory literature:

Jakubíková, D., Ježek, J., Pavlák, M.: Cestovní ruch - Západočeská univerzita 1995 Němčanský, M.: Management cestovního ruchu I, II, Slezská univerzita 1995 Janečková, J.: Marketing služeb, Slezská univerzita, Karviná 1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

- na konci semestru odevzdat semestrální práci

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Specifické znaky služeb v cestovní ruchu (CR) Služby cestovních kanceláří, nabídka a prodej akcí, organizační struktura, kalkulace ceny, evropská pravidla Dopravní služby a jejich specifické vlasntosti, doprava železniční, silniční, letecká , lodní, odpovědnost za škody Ubytovací služby, katagorizace ubytovacích zařízení, odpovědnost za škody Stravovací služby, kategorizace odbytových středisek, nabídka a podej, světová a národní gastronomie Lázeňské služby, klasifikace lázeňských středisek, služby záladní a doplňkové Celní a pasové služby, cestovní doklady, celní zákon a kontrola, vybranné celní předpisy. Pojištovací služby v CR, druhy pojištění, asistenční služby, Řešení mimořádných událostí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 33  0 3
                Oral Oral examination 34  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.