544-0123/02 – Teorie chyb a vyrovnávací počet II (TCH2)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuIng. Miroslav Novosad, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JIR72 doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
BOH05 Ing. Dagmar Šeligová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání dovedností pro zpracování naměřených výsledků, určení nejspolehlivějších hodnot z výsledků měřených veličin a rozbory přesností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studijní předmět navazuje na Teorii chyb a vyrovnávací počet I a je zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti testování, zpracování naměřených výsledků a rozbory přesností. Důkladná znalost teorie chyb vede k volbě správných a ekonomických metod měření i metod zpracování jejich výsledků v praxi.

Povinná literatura:

Hampacher, M., Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10, skripta ČVUT Praha 2003 Hampacher, M., Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 2, skripta ČVUT Praha 2004

Doporučená literatura:

Böhm, J., Hampacher, M., Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet, Kartografie, Praha 1990 Hampacher, M., Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10, 20, příklady a návody ke cvičení ČVUT Praha 2000 Tyrner, M., Štěpánková, H.: Teorie chyb a vyrovnávací počet, skripta VŠB – TU Ostrava 1993 Vykutil, J.: Teorie chyb a vyrovnávací počet, skripta VUT Brno 1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání zadaných programů. Aktivní účast na cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

-----------------------------------------------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Rozdělení náhodné veličiny a jejich použití v teorii chyb 2. Intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu a varianci základního souboru 3. Dvojrozměrné chyby, stočené soustavy chybových souřadnic, elipsa chyb 4. Zákon hromadění chyb, zobecnění pro více funkcí, úplná chyba funkce, zákon hromadění vah 5. Vyrovnání měření přímých, měřické dvojice 6. Vyrovnání zprostředkujících měření 7. Vyrovnání podmínkových měření 8. Kombinované vyrovnání 9. Aproximace funkčních vztahů 10. Regresní a korelační analýza 11. Geodetické aplikace rozdělení náhodných veličin 12. Testování statistických hypotéz Cvičení: Číselné příklady v návaznosti na jednotlivé přednášky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Projekt Projekt 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  17 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  17 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní