544-0125/03 – Metrologie v geodézii (MtrvG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o metrologii, kalibraci měřických přístrojů, systému norem a zákonů platných v ČR a v Evropě.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na metrologii v obecné formě, jako je definice a vývoj jednotek měření (zvláště pak soustavy SI), způsob jejich realizace a uchování, terminologií, právní předpisy, státní a mezinárodní orgány. Dále obsahuje metrologickou návaznost, ověřování a především kalibrace měřidel. Zvláštní důraz je kladen na kalibraci geodetických přístrojů a ověření jejich správné funkce podle mezinárodních norem. Obsahem předmětu je soustava technických norem v geodézii a oceňování výsledků zeměměřických činností

Povinná literatura:

Česká republika. Zákon 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Metrologie v kostce, třetí doplněné vydání, 2009, online: http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb2009/MvK_7_vidit_hypervazby_small.pdf ČSN ISO 17123. Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení Geodetických a měřických přístrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. EURAMET e. V.. Metrology in short, 3rd edition, Braunschweig, Germany, 2008, ISBN 978-87-988154-5-7. https://www.euramet.org/publications-media-centre/documents/metrology-in-short/

Doporučená literatura:

NĚMEČEK, Pavel. Nejistoty měření. Praha: Česká společnost pro jakost, 2008. ISBN 978-80-02-02089-9. POLÁK, Petr. Zeměměřická díla. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2007. ISBN 978-80-02-01877-3. SKOPAL, Jaroslav a Rudolf DVOŘÁK. Technická normalizace. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04140-6. EURAMET e. V.. The EURAMET Repository Link. https://www.euramet.org/repository/research-publications-repository-link/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt, písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

účast na cvičeních a zpracování úloh na cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie metrologie, měr a vah, terminologie v metrologii 2. Legislativa v metrologii 3. Rozdělení metrologie, Klasifikace měřidel – státní etalony, etalony v geodézii, metrologický řád organizace 4. Stanovení rekalibračních intervalů 5. Přesnost a nejistoty měření 6. Organizace metrologie v ČR a Evropě, popis a charakteristika institucí se vztahem k metrologii v ČR, ČMI, ČIA, UNMZ aj. 7. Zkušební a kalibrační laboratoře, ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří 8. Oceňování zeměměřických výkonů 9. Kalibrace geodetických přístrojů 10. Soustava norem ČSN, ISO, EN, přehled norem a předpisů v oblasti zeměměřictví 11. ČSN ISO 17123 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů 12. ČSN 735130 Jeřábové dráhy, ČSN 730420 Přesnost vytyčování staveb, ČSN 730405 Měření posunů stavebních objektů, 13. ČSN 730202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení, ČSN 730205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, ČSN 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN ISO 4463 Měřicí metody ve výstavbě 14. ČSN 013405 Výkresy ve stavebnictví, ČSN 013410 Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy, ČSN 733419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb, ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení, zpracování semestrálního projektu, písemná nebo ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní