544-0152/01 – Moderní geodetické systémy (MGN)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuIng. Jitka Mučková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mučková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Odkaz na webJazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAP74 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
KOS10 prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je přednést a seznámit studenty s moderními geocentrickými a referenčními systémy a přístroji používanými v současné praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

The aim is to present and get acquainted with modern and geocentric reference systems and instruments used in current practice.

Povinná literatura:

PAVELKA, Karel a Jindřich HODAČ. 3: digitální metody a laserové skenování, Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické, 2008, 190 s. ISBN 978-80-01-03978-6 ŠTRONER, Martin a Jiří POSPÍŠIL. Terestrické skenovací systémy. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, 185 s. ISBN 978-80-01-04141-3 KAŠPAR, Milan. Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd.. Hradec Králové: Vega, 2003, 111 s. ISBN 80-900-8603-9

Doporučená literatura:

Manuály a uživatelské příručky: [online]. Dostupné na WWW:

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimální znalostní požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1.Nařízení vlády č.430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl na území státu a zásadách jejich používání 2.Příloha č.1 k vyhlášce ČÚZK č.31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů- bodová pole a jejich rozdělení 3.Příloha č.9 k vyhlášce ČÚZK č.31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů - technické požadavky měření a výpočty bodů určovaných technologií GNSS 4.Transformace souřadnic bodů a jejich přesnost 5. Princip technologie GNSS 6.Systematické chyby ovlivňující přesnost určení polohy bodů a jejich odstranění 7.Metody měření pomocí technologie GNSS - statická, rychlá statická, kinematická 8.Metoda GNSS - RTK 9.Lokální a globální transformaní klíč 10. Digitální nivelační přístroj 11. Sběr dat pomocí digitálního nivelačního přístroje 12. Zpracování měřených hodnot

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Projekt Projekt 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  17
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku