544-0154/01 – Geodézie ve stavebním inženýrství (GvSI)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEZ0025 Ing. Vladimír Bezdíček
DAN155 Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D.
DOR0019 Ing. Jiří Dorda, Ph.D.
FER0034 Ing. Dávid Ferencei
HRE0009 Ing. Kristína Hreusová
JAD023 Ing. Petr Jadviščok, Ph.D.
KON461 Ing. Miroslav Konečný
KOT0046 Ing. Juraj Kotrbanec
KRU0023 Ing. Martin Krupa
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
OVE010 Ing. Gabriela Ovesná
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
HAN478 Ing. Kateřina Prokešová
PUC0016 Ing. Róbert Púchy
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
STR0026 Ing. Adam Struś
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí z oboru Geodézie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět "Geodézie ve stavebnictví" se zabývá problematikou geodetických bodových polí, polohovým a výškovým měřením a principy vytyčování a dalších zeměměřických činností ve výstavbě.

Povinná literatura:

Kubečka, E.: Geodézie a důlní měřictví, skripta VŠB, Ostrava 1992 Ratiborský, J.: Geodézie, skripta ČVUT, Praha 1995 Vitásek, J. Nevosád, Z.: Geodézie I., skripta VUT Brno 1999 Hauf, M. a kol.: Geodézie (technický průvodce), SNTL Praha 1989 Schenk, J.: Geodézie, VŠB-TU Ostrava 2005, ISBN 80-248-0782-3

Doporučená literatura:

Mikulenka, V.: Základní souřadnicové úlohy, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D.: Měření úhlů, směrů a rektifikace, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Mazalová, J.: Měření délek a komparace měřidel a dálkoměrů, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D.: Měření výšek, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné plnění a odevzdávání úloh zadávaných na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné plnění a odevzdávání úloh zadávaných na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní jednotky používané v geodézii dle SI. 2. Základy kartografie, práce s mapou, Státní mapová díla. 3. Konstrukce podélného profilu z topografické mapy 1:10000 a jeho grafické vyhotovení dle příslušné normy ČSN. 4. Souřadnicové výpočty, protínání vpřed, výpočet a vyrovnání polygonového pořadu. 5. Teodolit THEO 020, jeho popis, osové podmínky správnosti, přístrojové chyby. 6. Měření horizontálních a vertikálních úhlů pomocí THEO 020. 7. Zaměření nivelačního pořadu metodou technické nivelace, jeho výpočet a vyrovnání. 8. Trigonometrické měření výšek. 9. Podrobné polohopisné měření části území a zpracování mapové dokumentace 10. Základní úlohy vytyčení, vytyčení bodu, vytyčení přímky, vytyčení kolmic. 11. Vytyčení objektu s prostorovou skladbou a jeho zajištění stavebními lavičkami. 12. Výškové vytyčovací úlohy rotačními lasery, vytyčení přímky nebo roviny s daným spádem, vytyčení vrstevnic. 13. Výpočet ploch, výpočet kubatur. 14. Udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní