544-0156/01 – Cartography I (Kart I)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorRNDr. Ladislav Plánka, CSc.Subject version guarantorRNDr. Ladislav Plánka, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAD023 Ing. Petr Jadviščok, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
PLA0093 RNDr. Ladislav Plánka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student zvládne základní znalosti z teoretické kartografie a získá potřebné vzdělání z matematické kartografie, kartografické tvorby, resp. kartografické informatiky, jež mu umožní vytváření, kritické hodnocení a užívání různých druhů kartografických děl. Získá základní přehled o národních a světových kartografických dílech středních a malých měřítek. Při využití digitálních technologií zvládne tvorbu maket, konstrukčních listů a konstrukci kartografických znaků.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cartographic expression means (types, use, design und construction). Map´s Signs. Content elements of the map field. Geometric foundations of cartographic products. Cartographic interpretation of planimetric component of a map and hypsography, geonames and interpretive use of text. Cartographic generalization. Basic cartometric tasks. Principles of creation of thematic cartographic products. Vector and raster presentation of cartographic products. Official (state) map works of medium and large scale. Cartographic works as a product and condition of European integration.

Compulsory literature:

VEVERKA, Bohuslav, ZIMOVÁ, Růžena: Topografická a tematická kartografie. Praha: ČVUT, 2008, ISBN 80-01-02381-8 VOŽENÍLEK, Vít., KAŇOK, Josef: Metody tematické kartografie - Vizualizace prostorových jevů. Olomouc: UP, 2011, 978-80-244-2790-4 SLOCUM,T.A.; McMASTER,R.B.; KESSLER,F.C.; HOWARD,H.H.: Thematic Cartography and Geovisualization: International Edition. 3. vydání, Pearson Prentice Hall, Pearson Education, Inc., New Jersey 2009, 576 p., ISBN 978-0-13-229834-6 BUCHAR, Petr. Matematická kartografie. 3., přeprac. vyd., Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, ISBN 80-01-03765-7

Recommended literature:

HAKE, Günter, GRŰNREICH, Dietmar, MENG, Liqiu: Kartographie. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2002, ISBN 3-11-016404-3 KRAAK, Menno-Jan, ORMELING, Ferjan: Cartography: Visualisation of Geospatial Data. Harlow: Pearson Education, 2003, ISBN 978-0-1308-8890-7 SNYDER, John Parr: An album of map projections. Second printing, U.S.Geological Survey professional Paper 1453, 1994, 262 p. (https://pubs.usgs.gov/pp/1453/report.pdf)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Follow-up tasks processed in the exercise.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Cartography as a science discipline (internal structure, subject of interest). 2. Geometric foundations of cartographic works and cartographic displays. 3. Elements of map field content. 4. Cartographic language, types and creation of cartographic characters, map sign. 5. Methods of cartographic interpretation of the planimetry. 6. Methods of cartographic interpretation of the hypsography. 7. Interpretative use of text, geonyma. 8. Methods of cartographic generalization. 9. Fundamentals and principles of cartographic production and production. 10. Basic cartometric tasks, map accuracy. 11. Principles of creation of thematic cartographic works, (national) thematic maps and atlases. 12 Vector and raster presentation of cartographic works, cartographic work as the basis of GIS. 13. Official (state) maps of medium and large scale (national, European). 14. National geodatabase systems.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33  17
        Examination Examination 67  34
Mandatory attendence parzicipation:

Show history
Combined form (validity from: 2014/2015 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33  17
        Examination Examination 67  34
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Most 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Most 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Most 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Most 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Most 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Most 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Most 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Most 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Most 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Most 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Most 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Most 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Most 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Most 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Most 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
ECTS - FMG 2018/2019 Full-time English Optional 501 - Study Office stu. block
ECTS - FMG 2017/2018 Full-time English Optional 501 - Study Office stu. block
ECTS - FMG 2016/2017 Full-time English Optional 501 - Study Office stu. block
O - ECTS FMG 2015/2016 Full-time Czech Optional 501 - Study Office stu. block