544-0157/01 – Kartografie II (Kart I)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity6
Garant předmětuRNDr. Ladislav Plánka, CSc.Garant verze předmětuRNDr. Ladislav Plánka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAD023 Ing. Petr Jadviščok, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
PLA0093 RNDr. Ladislav Plánka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá základní teoretické znalosti z kartografické tvorby a výroby analogových a digitálních kartografických děl na pozadí současných polygrafických a typografických technologií. Získá základní přehled o národních a světových digitálních kartografických dílech. Při využití digitálních technologií zvládne tvorbu sestavitelského, resp. vydavatelského originálu mapy topografické/tematické mapy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Historie a současnost analogových a digitálních tiskových technik. Redakce a projektování analogových a digitálních kartografických děl, metody vytváření jejich sestavitelských originálů a základní technologické postupy přípravy jejich vydávání. Významnou součástí je orientace v národních a světových digitálních kartografických dílech a datových fondech, jakož i v používaných kartografických systémech a polohových (referenčních) systémech, a orientační znalost legislativy v kartografické tvorbě a výrobě.

Povinná literatura:

MIKŠOVSKÝ, Miroslav: Kartografická polygrafie a reprografie 10. Praha: ČVUT, 1999, ISBN 80-01-01989-6 VOŽENÍLEK, Vít., KAŇOK, Josef: Metody tematické kartografie - Vizualizace prostorových jevů. Olomouc: UP, 2011 BANN, David: Polygrafická příručka. Bratislava: Slovart, 2008, 224 s. FIELD Kenneth: Cartography. 1. vyd., Esri Press, 2018, 576 s.

Doporučená literatura:

SAMARA, Timothy: Grafický design. Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Bratislava: Slovart, 2008, ISBN 978-80-7391-030-3 DENT Borden, TORGUSON Jeff, HODLER Thomas: Cartography: Thematic Map Design. 6. vyd., McGraw-Hill Education, 2008, 368 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

https://www.hgf.vsb.cz/544/cs/o-katedre/zamestnanci/planka/

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Redakční práce a projektování při tvorbě a výrobě kartografických děl. 2. Tvorba sestavitelských a vydavatelských originálů rovinných a prostorových kartografických děl. 3. Kopírování a kopírovací postupy. 4. Druhy tisku, technologie ofsetového tisku. 5. Teorie barev, jejich užití v kartografii. 6. Zpracování tónových a textových předloh pro tisk. 7. Digitální technologie kartografické tvorby a digitálního tisku. 8. Potiskové (postpress) práce, knihařské zpracování map a atlasů. 9. Hardwarové a softwarové zabezpečení kartografické tvorby a výroby. 10. INSPIRE (SDI). 11. Světová, evropské a národní kartografická zobrazení (vazby na výškové a polohové systémy). 12. Národní a světová digitální kartografická díla a datové fondy. 13. Archivace a hodnocení kartografických děl. 14. Legislativa v kartografické tvorbě a výrobě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní