544-0158/01 – Dálkový průzkum Země (DPZ)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuRNDr. Ladislav Plánka, CSc.Garant verze předmětuRNDr. Ladislav Plánka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA0093 RNDr. Ladislav Plánka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s aktuálními technickými prostředky sběru obrazových dat a s metodami jejich interpretace pro monitorování krajiny a jejich komponent a pro tvorbu tematických kartografických děl různého určení. Prokáží pochopení fyzikální podstaty metody bezkontaktního zjišťování kvalitativních a kvantitativních vlastností objektů zemského povrchu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Princip metody dálkového průzkumu a její postavení v systému věd. Elektromagnetické záření a jeho druhy, přírodní a umělé zdroje záření. Radiometrické veličiny a jejich měření. Zářivé vlastnosti krajinných objektů, režim a metody jejich zjišťování. Postavení atmosféry v dálkovém průzkumu Země. Metodika sběru pozemních a aerokosmických dat, snímací zařízení a jejich nosiče. Interpretace obrazových dat dálkového průzkumu Země a jejich klasifikace. Praktické aplikace dálkového průzkumu Země a jeho vazba na geografické informační systémy. Institucionální zabezpečení dálkového průzkumu.

Povinná literatura:

HALOUNOVÁ, L.; PAVELKA, K.: Dálkový průzkum Země. ČVUT v Praze, 2005 DOBROVOLNÝ, P.: Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu. Masarykova Univerzita Brno, 1998 PAVELKA Karel, ŠEDINA Jaroslav, PACINA Jan, PLÁNKA Ladislav, KARAS Jakub, ŠAFÁŘ Václav: RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systém. 1. vyd., ČVUT v Praze, Praha 2016, 164 s. JENSEN, J. R.: Digital Image Processing. A Remote Sensing Perspective. Prentice Hall, New Jersey, 2005

Doporučená literatura:

BOSSARD,M.; FERANEC,J.; OŤAHEL,J.: „CORINE land cover technical guide – Addendum 2000", Technical report No 40, European Environment Agency, Copenhagen 2000, 105 p. CHANDRA, P. G. (ed.).: Remote Sensing of Land Use and Land Cover: Principles and Applications. CRC Press, 2012 RICHARDS, J. A.; XIUPING, J.: Remote sensing digital image analysis. Springer, Berlín, 2006 LILLESAND Thomas, KIEFER Ralph W., CHIPMAN Jonathan: Remote Sensing and Image Interpretation. 6th Edition, NJ John Wiley & Sons, Hoboken 2008, 756 s.; 7th Edition, Hoboken Wiley, Hoboken 2015, 736 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních a splnění zadaných témat cvičení. Úspěšné zvládnutí ústní zkoušky.

E-learning

https://www.hgf.vsb.cz/544/cs/o-katedre/zamestnanci/planka/#DPZ

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice dálkového průzkumu a jeho význam při studiu Vesmíru a Země. 2. Fyzikální základy dálkového průzkumu. 3. Spektrální vlastnosti krajinných objektů (spektrometrie), vegetační indexy. 4. Postavení zemské atmosféry v dálkovém průzkumu Země. 5. Základní druhy snímacích zařízení pro pořízení obrazových dat v různých částech elektromagnetického spektra. 6. Nosiče snímacích zařízení. 7. Zpracování analogových a digitálních obrazových dat dálkového průzkumu. 8. Přístrojové a softwarové zajištění zpracování dat. 9. Metody intepretace a klasifikace obrazových dat. 10. Využití dat dálkového průzkumu Země. 11. Specifika studia těžební krajiny metodami dálkového průzkumu Země. 12. Projekty Evropské unie v oblasti dálkového průzkumu Země. 13. Institucionální zabezpečení dálkového průzkumu Země. 14. Projektová příprava snímkovacích experimentů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2016/2017 letní