544-0162/01 – 2D Drafting Foundations (Z2D)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits2
Subject guarantorIng. Miroslav Novosad, Ph.D.Subject version guarantorIng. Miroslav Novosad, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+28
Part-time Graded credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Exercises aim to acquire basic skills for drawing drawings in 2D, which will be used to solve and develop future semestral projects. Students work with MicroStation PowerDraft software.

Teaching methods

Tutorials

Summary

MicroStation je obecný CAD systém a výkonný grafický editor využitelný v mnoha oborech. Umožňuje vytvářet libovolné technické a geodetické výkresy. PowerDraft je odlehčená verze, v oblasti 2D kreslení identická s MicroStationem. V předmětu jde nejen o zvládnutí práce v programu, ale zejména o základy vytváření technických výkresů na počítači s důrazem na dodržování CAD standardů, včetně nepsaných.

Compulsory literature:

G. V. Krishnan, James Taylor: Harnessing MicroStation V8i, Delmar 2010, ISBN: 978-14-354-9984-3

Recommended literature:

PRAKOSO, E.: MicroStation Basic Tutorial, online: https://www.cad-notes.com/tag/microstation-basic/

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola práce ve cvičení. Samostatné zpracování zadaného výkresu k zápočtu.

E-learning

Other requirements

---------------------------------------------

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The course is taught only in Czech.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: According to teacher's instructions

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Most 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Most 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290007) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290007) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290007) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290007) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Most 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Winter