544-0165/01 – Theory of Errors and Probability (TChP)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOS0259 doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
KOS10 prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+28
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

----------------------------------------------------------------

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět vede k zažití skutečnosti, že měřené veličiny nejsou bezchybné, a proto vždy počítáme s více či méně nepřesnými čísly. Z toho důvodu je nezbytné zajímat se nejen o výsledky co do velikosti, ale také z pohledu přesnosti, jak vstupních tak výsledných hodnot, a vyjádřit míru jejich spolehlivosti.

Compulsory literature:

----------------------------------------------------------------

Recommended literature:

----------------------------------------------------------------

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžně zpracovávané příklady ve cvičeních. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Other requirements

----------------------------------------------------------------

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
230-0404 MI Mathematics I Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

----------------------------------------------------------------

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy GEO K Czech Most 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy GEO K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy GEO P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy GEO K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy GEO P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy GEO K Czech Most 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290007) Mining Surveying GEO P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290007) Mining Surveying GEO K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290007) Mining Surveying GEO P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290007) Mining Surveying GEO K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy GEO K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy GEO P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy GEO K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.