544-0166/01 – Technology of Spatial Data Collection (TSPD)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorIng. Václav Šafář, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Šafář, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SAF0042 Ing. Václav Šafář, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+28
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to provide students with an overview of methods, technologies and procedures of creation and completion of spatial databases with modern methods of data collection.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Náplní předmětu je seznámení studentů s postupy primárního sběru dat pro současné informační systémy a databáze, postupy jejich údržby a revize s důrazem na sběr polohopisných a výškopisných dat moderními geodetickými, fotogrammetrickými, laserově skenovacími, leteckými, terestrickými a mobilními technologiemi, včetně vzájemného ekonomického hodnocení těchto technologií.

Compulsory literature:

ŠTRONER, Martin a Jiří POSPÍŠIL. Terestrické skenovací systémy. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, 185 s. ISBN 978-80-01-04141-3 KAŠPAR, Milan. Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd.. Hradec Králové: Vega, 2003, 111 s. ISBN 80-900-8603-9 PAVELKA, Karel a Jindřich HODAČ. 3: digitální metody a laserové skenování [/i], Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické, 2008, 190 s. ISBN 978-80-01-03978-6 Manual of Photogrammetry (Edited by Chris McGlone, with Edward Mikhail and James Bethel,). 2004. 5th Edition. American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Maryland, USA. 1200 p.

Recommended literature:

PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 1: digitální metody. Vyd. 1. V Praze: CERM, 2009, 200 s. ISBN 978-80-01-04249-6 PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 10. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003, 194 s. ISBN 80-010-2649-3 PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 20. 2., přeprac. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003, 193 s. ISBN 80-010-2762-7 Remote sensing for natural resource management and environmental monitoring. Hoboken, NJ : 4th Edition, John Wiley & Sons, ©2004, Susan L Ustin; American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 735 p.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Odevzdání projektu technologie sběru prostorových dat (projekt je vypracováván po dvojicích studentů). Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Other requirements

No additional requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Basic concepts of spatial data collection, history of creation of databases and geospatial databases in the Czech Republic and Europe. 2. Relation of spatial data collection methods to the subject of mapping and to other scientific disciplines. Development of large and medium scale mapping. 3. Basics of spatial data creation in connection with DIGEST database (MGCP) and derived databases (ZABAGED, DMU, ​​CPD and others) 4. Definition of the subject and content of data collection of purpose-built databases 5. Methods of non-graphical data collection and their relation to geodatabase elements. 6. Methods and procedures of spatial data collection by geodetic methods and specifics of this method of data collection 7. Methods and procedures of spatial data collection by photogrammetric methods and specifics of this method of data collection 8. Methods and procedures of spatial data collection by laser scanning methods and specifics of this method of data collection 9. Methods and procedures of spatial data collection by methods of remote sensing and specifics of this method of data collection. 10. Technology and organization of spatial data collection and processing 11. Verification of data accuracy from the point of view of spatial position accuracy, data guarantee, metadata and completeness of database content by direct control measurement 12. Elaboration of the project of data collection technology and its processing in all phases of the project - instructions for project creation 13. Calculation procedures of data production economy 14. Spatial data and spatial databases of the Czech Republic and Europe

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  34 3
Mandatory attendence participation: According to teacher' instructions

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE K Czech Most 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE K Czech Most 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE K Czech Most 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.