544-0168/01 – Data Processing (ZD)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits3
Subject guarantorIng. Rostislav Dandoš, Ph.D.Subject version guarantorIng. Rostislav Dandoš, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAN155 Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D.
JAD023 Ing. Petr Jadviščok, Ph.D.
PLE0011 Ing. Jiří Plesník
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+42
Part-time Graded credit 0+14

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět není nabízen v anglickém jazyce.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Předmět se zabývá problematikou zpracování měřených dat v softwaru Leica Geo Office. Jedná se o software vyvinutý firmou Leica, který slouží především pro zpracování měřených dat technologií GNSS. Software však umožňuje zpracovávat i data měřená terestricky pomocí totální stanice, nebo výšková měření provedená digitálním nivelačním přístrojem. Cílem předmětu pro studenty je získání základních dovedností a obsluhy softwaru Leica Geo Office. V průběhu semestru si studenti osvojí uživatelské rozhraní softwaru, základní výpočty a výstupy v podobě protokolů. Výpočty jsou rozděleny do několika kategorií. Základním výpočtem v tomto softwaru je tzv. GPS Post Processing, který slouží pro výpočet souřadnic bodů určených technologií GNSS statickou metodou, nebo metodou RTK. Součásti tohoto výpočtu bude i tvorba místního transformačního klíče pro převod souřadnic do referenčního systému JTSK. Další kategorií je zpracování a vyrovnání výškových měření provedených digitálním nivelačním přístrojem. V neposlední řadě se studenti naučí tvorbu exportů, jak ve formě protokolů, tak grafických výstupů.

Compulsory literature:

Předmět není nabízen v anglickém jazyce.

Recommended literature:

Předmět není nabízen v anglickém jazyce.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Follow-up tasks processed in the exercise.

E-learning

Other requirements

Follow-up tasks processed in the exercise.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět není nabízen v anglickém jazyce.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Continuous control of processed tasks in practice.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: The conditions for completing the subject and participating in the exercises within the ISP are governed by the internal regulations of VŠB - TUO, TUO_VP_19_002 Study and examination regulations for studies in bachelor's and master's study programs, especially Article 7. The student must complete the exercises with regard to his individual needs and possibilities.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Most 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0724A290007) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0724A290007) Mining Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Most 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290007) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290007) Mining Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290007) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290007) Mining Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.