544-0169/01 – Geodesy in BIM (GBIM)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorIng. Václav Šafář, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Šafář, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SAF0042 Ing. Václav Šafář, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+28
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

--------------------------------------------------

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Náplní předmětu je seznámení studentů s měřickými technologiemi geodetickými, fotogrammetrickými, laserově skenovacími, leteckými, terestrickými a mobilními při přípravě, projektování, výstavbě, provozu a údržbě budov a staveb dopravní infrastruktury.

Compulsory literature:

--------------------------------------------------

Recommended literature:

--------------------------------------------------

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Písemná a ústní zkouška. Ověření výsledků je prováděno formou cvičení na kterých studenti vypracovávají obsahově jasná a jednoznačně hodnotitelná cvičení.

E-learning

Other requirements

There are no other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Content of Act No. 350 of 19 September 2012 amending Act No. 183/2006 Coll., On land-use planning and building code (Building Act), as amended and related acts, such as the European Parliament Directive and No 2014/24 / EU. 2. Content and procedures of implementation of the Development Strategy for Spatial Information in the Czech Republic (Geoinfostrategy and NIPI) and related BIM legislative documents in the Czech Republic 3. Conception of implementation of BIM (Building Information Modeling) method in the Czech Republic 4. Availability of survey data for BIM support (state reference systems, maps, publicly available information) 5. Measurement data in the pre-design phase of construction according to the BIM system to support construction optimization 6. Measurement data in the design phase of construction according to the BIM system - procedures for setting out the construction 7. Geodetic works during construction and procedures of control, setting out measurements on the construction site. 8. Measurement part of the actual construction 9. Methods of obtaining survey data in favor of BIM 10. Measurement procedures for BIM by geodetic methods 11. Measurement procedures for BIM by photogrammetric methods 12. Measurement procedures for BIM by laser scanning methods 13. Measurement procedures for BIM by combination of methods 14. BIM and BEP measurement data

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  34 3
Mandatory attendence participation: According to teacher's instructions

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE K Czech Most 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE K Czech Most 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290007) Mining Surveying GEO P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290007) Mining Surveying GEO K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290007) Mining Surveying GEO P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290007) Mining Surveying GEO K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy IGE K Czech Most 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.