544-0170/01 – Modelling and Data Interpretation (MID)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorIng. Miroslav Novosad, Ph.D.Subject version guarantorIng. Miroslav Novosad, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
SAF0042 Ing. Václav Šafář, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+28
Part-time Credit 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

--------------------------------------------------------------

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Význam interpretačních technik významně roste a vytěžování současných rozsáhlých databází je předmětem činnosti soukromých firem, které provádí vytěžování dat geodatabází (tzv. data mining) ve prospěch velkých obchodních řetězců a subjektů státní správy. Klasické interpretační techniky obrazových geodat spějí k propojení s negrafickými záznamy atributů v geodatabázích k vyššímu stupni automatizace tvorby map. Efektivní a vlastně bezeztrátovou redukcí v obrazových datech tak dochází k propojení s negrafickými údaji entit prvků v geodatabázích. Tyto postupy jsou pak základem k modelování virtuální reality.

Compulsory literature:

--------------------------------------------------------------

Recommended literature:

--------------------------------------------------------------

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Other requirements

--------------------------------------------------------------

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
544-0166 TSPD Technology of Spatial Data Collection Recommended
544-0169 GBIM Geodesy in BIM Recommended
544-0175 LFTLS Aerial Photogrammetry and TLS Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

--------------------------------------------------------------

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy MKN K Czech Most 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy MKN K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy MKN P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy MKN K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy MKN P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy MKN K Czech Most 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290007) Mining Surveying DME P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290007) Mining Surveying DME K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290007) Mining Surveying DME P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290007) Mining Surveying DME K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy MKN K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy MKN P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy MKN K Czech Most 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.