544-0172/01 – Kartografická tvorba a reprodukce (KTR)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuRNDr. Ladislav Plánka, CSc.Garant verze předmětuRNDr. Ladislav Plánka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAD023 Ing. Petr Jadviščok, Ph.D.
PLA0093 RNDr. Ladislav Plánka, CSc.
SVO0290 Ing. Milada Svobodová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá základní teoretické znalosti z kartografické tvorby a výroby analogových a digitálních kartografických děl na pozadí současných polygrafických a typografických technologií. Získá základní přehled o standardizaci v kartografické informatice, o legislativě v kartografické tvorbě a výrobě, včetně ochrany autorských práv ke kartografickým dílům. Seznámí se s vybranými národními a světovými digitálními kartografickými díly a datovými fondy a s iniciativou EU INSPIRE. Při využití digitálních technologií zvládne tvorbu sestavitelského originálu mapy topografické, resp. tematické mapy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Historie a současnost analogových a digitálních tiskových technik. Redakce a projektování analogových a digitálních kartografických děl, metody vytváření jejich sestavitelských originálů a základní technologické postupy přípravy jejich vydávání. Legislativa v kartografické tvorbě a výrobě. Ochrana autorských práv ke kartografickým dílům. Významnou součástí je orientace v národních a světových digitálních kartografických dílech a datových fondech, včetně iniciativy EU INSPIRE.

Povinná literatura:

MIKŠOVSKÝ, Miroslav: Kartografická polygrafie a reprografie 10. Praha: ČVUT, 1999, ISBN 80-01-01989-6 VOŽENÍLEK, Vít., KAŇOK, Josef: Metody tematické kartografie - Vizualizace prostorových jevů. Olomouc: UP, 2011 BANN, David: Polygrafická příručka. Bratislava: Slovart, 2008, 224 s. FIELD Kenneth: Cartography. 1. vyd., Esri Press, 2018, 576 s.

Doporučená literatura:

SAMARA, Timothy: Grafický design. Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Bratislava: Slovart, 2008, ISBN 978-80-7391-030-3 DENT Borden, TORGUSON Jeff, HODLER Thomas: Cartography: Thematic Map Design. 6. vyd., McGraw-Hill Education, 2008, 368 s. KRAAK, Menno-Jan, ORMELING, Ferjan: Cartography: Visualisation of Geospatial Data. Harlow: Pearson Education, 2003 SLOCUM, Terry A, McMASTER, Robert B., KESSLER, Fritz C., HOWARD, Hugh H.: Thematic Cartography and Geovisualization. 3. vyd., New Jersey, Pearson Education, 2008, 576 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních a splnění zadaných témat cvičení. Úspěšné zvládnutí ústní zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních a splnění zadaných témat cvičení. Úspěšné zvládnutí ústní zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Redakční práce a projektování při tvorbě a výrobě kartografických děl. 2. Tvorba sestavitelských originálů rovinných a prostorových kartografických děl. 3. Kopírování a kopírovací postupy. 4. Druhy tisku, technologie ofsetového tisku. 5. Teorie barev, jejich užití v kartografii. 6. Zpracování tónových a textových předloh pro tisk. 7. Digitální technologie kartografické tvorby a technologie digitálního tisku map. 8. Potiskové (postpress) práce, knihařské zpracování map a atlasů. 9. Hardwarové a softwarové zabezpečení kartografické tvorby a výroby. 10. INSPIRE (SDI). 11. Standardizace v kartografické informatice. 12. Národní a světová digitální kartografická díla a datové fondy. 13. Archivace a hodnocení kartografických děl. 14. Legislativa v kartografické tvorbě a výrobě, ochrana autorských práv ke kartografickým dílům.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní