544-0174/01 – Oborová praxe III (OP3)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+160
kombinovaná Zápočet 0+160

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Oborová praxe III je cílen na prohloubení praktických dovedností a zkušeností studentů získaných teoretickou přípravou při studiu.

Vyučovací metody

Terénní práce
Ostatní aktivity
Praxe

Anotace

Studenti absolvují v letním semestru 1. ročníku praxi v rozsahu 4 týdnů. Praxi musí vykonat u zaměstnavatelů v zeměměřickém oboru, kteří se věnují komplexním zeměměřickým činnostem od sběru, zpracování a interpretace dat a v činnostech, které odpovídají zaměření studijního programu a deklarovaného profilu absolventa a to pod dohledem úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI). Předmět Oborová praxe III odpovídá požadavkům uznávacího orgánu, kterým je pro "Výkon zeměměřických činností" Ministerstvo obchodu a průmyslu (MPO) a pro "Ověřování výsledků zeměměřických činností" Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).

Povinná literatura:

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Doporučená literatura:

Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. České technické normy, dostupné na http://www.agentura-cas.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů zadávaných úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů zadávaných úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Praxe v rozsahu 4 týdnů u subjektu oprávněného vykonávat zeměměřické činnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Student musí vykonat praxi u zaměstnavatelů v zeměměřickém oboru v rozsahu 4 týdnů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student musí vykonat praxi u zaměstnavatelů v zeměměřickém oboru v rozsahu 4 týdnů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní