544-0174/01 – Branch Practice III (OP3)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+160
Part-time Credit 0+160

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Subject Branch Training III is aimed at deepening the practical skills and experience of students acquired by theoretical preparation during their studies.

Teaching methods

Terrain work
Other activities
Practical training

Summary

Studenti absolvují v letním semestru 1. ročníku praxi v rozsahu 4 týdnů. Praxi musí vykonat u zaměstnavatelů v zeměměřickém oboru, kteří se věnují komplexním zeměměřickým činnostem od sběru, zpracování a interpretace dat a v činnostech, které odpovídají zaměření studijního programu a deklarovaného profilu absolventa a to pod dohledem úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI). Předmět Oborová praxe III odpovídá požadavkům uznávacího orgánu, kterým je pro "Výkon zeměměřických činností" Ministerstvo obchodu a průmyslu (MPO) a pro "Ověřování výsledků zeměměřických činností" Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).

Compulsory literature:

------------------------------------------------------------------

Recommended literature:

----------------------

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů zadávaných úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

E-learning

Other requirements

------------------------------------------------------------------

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

------------------------------------------------------------------

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: The student must do a 4-week internship with employers in the surveying field.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: The student must do a 4-week internship with employers in the surveying field.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0532A330037) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0532A330037) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0724A290010) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0724A290010) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0532A330037) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0532A330037) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0724A290010) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0724A290010) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0532A330037) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0532A330037) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0724A290010) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0724A290010) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0724A290010) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0724A290010) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0532A330037) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0532A330037) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Summer
2022/2023 Summer
2021/2022 Summer