544-0175/01 – Letecká fotogrammetrie a TLS (LFTLS)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAP74 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
SAF0042 Ing. Václav Šafář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání znalostí a praktických dovedností v oblasti využití bezpilotních systémů a prostředků terestrického laserového skenování v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Předmět „Letecká fotogrammetrie a TLS” se zabývá využitím bezpilotních systémů při zjišťování geometrických vlastností a polohy objektů z obrazových záznamů a sběrem prostorových dat s využitím terestrických laserových systémů (TLS). Studenti si osvojí základní principy a metodiku měření při řešení konkrétních programů a projektů na cvičeních.

Povinná literatura:

PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04249-6. PAVELKA, Karel a Jindřich HODAČ. Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-03978-6. ŠTRONER, Martin a Jiří POSPÍŠIL. Terestrické skenovací systémy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-04141-3. LINDER, Wilfried. Digital photogrammetry: a practical course. 3rd ed. Berlin: Springer, c2009. ISBN 978-3-540-92724-2.

Doporučená literatura:

KARAS, Jakub a Tomáš TICHÝ. Drony. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4680-4. KOCOUREK, Jaroslav a Jaroslav ŘEŠÁTKO. Drony: praktická příručka pro majitele dronů DJI. Praha: TELINK, spol. s r.o., 2017. ISBN 978-80-7346-228-4. KUDA, František. Aplikace pozemního laserového skenování v geovědních disciplínách. Brno: Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 2014. ISBN 978-80-86407-50-0. MAAS, Hans-Gerd, GEORGE, Vosselman, ed. Airborne and Terrestrial Laser Scanning. Dunbeath: Whittles Publishing, 2013. ISBN 978-1-904445-87-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Letecká fotogrammetrie. Základní principy a fotogrammetrické metody. 2. Vlícovací body v letecké fotogrammetrii. 3. Bezpilotní systémy a jejich aplikace v praxi. Základní komponenty. 4. Bezpilotní systémy. Omezení, ochranná pásma, provozování s ohledem na platnou legislativu. 5. Technologické kroky přípravy letové mise a provedení vlastního letu. 6. Metody vyhodnocení obrazových dat z bezpilotních prostředků. Optické korelační systémy (obrazová korelace). 7. Terestrické laserové skenování (TLS). Aplikace v praxi a porovnání s ostatními metodami měření. 8. Principy fungování skenerů, rozmítání svazku. 9. Základní typy skenerů a jejich rozdělení podle určitých kritérií. 10. Principy určování délek. 11. Vnitřní a vnější vlivy působící na měření TLS. Vliv prostředí, geometrie a povrchu skenovaných objektů. 12. Rekognoskace měřeného prostoru, volba stanovisek, signalizace a zaměření vlícovacích bodů. 13. Měření, resp. pořízení prostorových a obrazových dat. Zpracování měření. Registrace a úpravy mračen bodů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Dle pokynů vyučujícího.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví DME K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví DME P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie SID K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní