544-0176/01 – Accuracy Analysis of Geodetic Measurements (APGM)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+28
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-------------------------------------------------------

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Analýza přesnosti geodetických měření řeší vazbu mezi stanovením vnitřní a vnější přesnosti měření při uvážení vlivu přesnosti měření geometrických parametrů potřebných pro jednotlivé metody určení polohy bodu na zemském povrchu. Vnitřní přesnost měření je těsnost shody mezi měřenými hodnotami získanými vícenásobným prováděním měřického postupu za předepsaných podmínek a vnější přesnost měření je těsnost shody mezi výsledkem měřené hodnoty a pravé hodnoty nebo hodnoty, která je považována za pravou. Přesnost měření je pravděpodobná těsnost shody mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřeného geometrického parametru, což je jednoduchý geometrický útvar, na které se rozkládají útvary stavebních konstrukcí pro vytyčování a kontrolní měření.

Compulsory literature:

-------------------------------------------------------

Recommended literature:

-------------------------------------------------------

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Other requirements

-------------------------------------------------------

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

-------------------------------------------------------

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2022/2023 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67 (67) 34 3
                Písemka Written examination 67  34 3
Mandatory attendence participation: Ongoing completion of assigned exercise tasks, successful completion of the credit test and passing the exam.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: The course of the exercises and assigned tasks are adapted individually according to the needs of the student. Ongoing completion of assigned exercise tasks, successful completion of the credit test and passing the exam.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0532A330037) Engineering Geodesy IGE K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter