544-0179/01 – Zeměměřická exkurze (ZE)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity1
Garant předmětuIng. Jiří Plesník, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Plesník, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLE0011 Ing. Jiří Plesník, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+16
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s reálným prostředím průmyslové praxe, organizací a náplní jednotlivých činností.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s reálným prostředím průmyslové praxe, organizací a náplní jednotlivých činností.

Povinná literatura:

KADEN, Robert a et al. Leitfaden Geodäsie und BIM. Version 1.2, 01. DVW-Merkblatt, 2018. ISBN 978-3-00-057794-9 (Onlineversion). SCHOFIELD, W. Engineering Surveying: Theory and Examination Problems for Students. 5th ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 07-506-4987-9. KAŠPAR, Milan. Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové: Vega, 2003, 111 s. ISBN 80-900-8603-9. HÁNEK, Pavel. Stavební geodézie. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, 133 s. ISBN 978-80-01-03707-2.

Doporučená literatura:

MÁDR, V., P. ČERNOTA, J. POSPÍŠIL a H. STAŇKOVÁ. Laserové záření v důlním měřictví a geodézii: Vysokoškolské skripta. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2013. Ediční středisko VŠB - TU Ostrava: 98 s.: 98 s. ISBN 978-80-248-3137-4. LINDER, Wilfried. Digital Photogrammetry: a Practical Course. 2nd ed. New York: Springer, c2006, xiii, 214 p. ISBN 35-402-9152-0. MATĚJKA, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3 ŠVÁBENSKÝ, Otakar, Josef WEIGEL a Jan FIXEL. Základy GPS a jeho praktické aplikace. Brno: CERM, 1995, 123 s. ISBN 80-214-0620-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Povinná účast na exkurzi, vypracování zprávy z exkurze.

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná účast na exkurzi, vypracování zprávy z exkurze.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět zeměměřická exkurze má ve své náplni návštěvu zeměměřických subjektů zabývajících se zeměměřickými činnostmi. Mezi tyto subjekty patří návštěva Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografické v.v.i. (VÚGTK, v.v.i.ú), který je jedinou vědecko-výzkumnou základnou resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a jehož posláním je aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitost a jehož součástí je rovněž Akreditovaná kalibrační laboratoř. Dalším cílem je návštěva Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) generála Josefa Churavého v Dobrušce, což je vojenské zařízení se speciální vojensko-odbornou působností a zodpovědností, které zabezpečuje sběr informací, tvorbu a správu standardizovaných geodetických, kartografických a geografických podkladů a map a speciálních databází určených pro zabezpečení obrany České republiky. Plní úkoly přímé geodetické, geografické a hydrometeorologické podpory velitelů a štábů vojsk při výcviku, řešení humanitárních operací a zejména při ohrožení bezpečnosti České republiky. Další možností jsou exkurze národních soukromých subjektů, které se zabývají např. sběrem a zpracováním fotogrammetrických i laserových dat (Primis spol.s.r.o.), zeměměřickými činnostmi ve výstavbě (Gefos a.s.), zabývající se vývojem a produkcí měřických přístrojů (Meopta, s.r.o., ČR)nebo zahraniční exkurze do Leica Geosystem AG Heerbrugg, CH.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní