544-0180/01 – Důlně-měřická exkurze (DME)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity1
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+16
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou v rámci exkurze seznámeni v organizaci s oprávněním k hornické činnosti, nebo k činnosti prováděnou hornickým způsobem s důlně měřickou dokumentací a prací hlavního důlního měřiče.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Studenti navštíví organizaci s oprávněním k hornické činnosti (hlubinný důl) a organizaci s oprávněním k hornické činnosti, nebo k činnosti prováděnou hornickým způsobem (povrchový lom). V organizaci se na oddělení měřiče a geologa (OMG) seznámí s prací důlního měřiče a hlavního důlního měřiče.

Povinná literatura:

Zákon č. 44/1988 Sb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění. Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění. Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb. o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem v platném znění. Vyhláška č. 78/1988 Sb., o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech v platném znění.

Doporučená literatura:

Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů v platném znění. Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech v platném znění. Vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko technické evidenci v platném znění. Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů v platném znění.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti navštíví organizaci s oprávněním k hornické činnosti (hlubinný důl) a organizaci s oprávněním k hornické činnosti, nebo k činnosti prováděnou hornickým způsobem (povrchový lom). V organizaci se na oddělení měřiče a geologa (OMG) seznámí s řízením a koordinací důlně měřické služby, navrhováním konstrukcí ochranných pilířů jam, chráněných objektů, prací při výpočtu zásob nerostných surovin, vedením doplňováním, kontrolou a uchováváním důlně měřické dokumentace a ověřováním jejich správnosti a úplnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní