544-0901/01 – Důlní měřictví (DM)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+0
distanční Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výuka a aplikace zásad měřických metod, vyhodnocení výsledků a tvorba důlněměřické dokumentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí důlně měřických metod měření, rozborů přesnosti před, při a po měření s ohledem na speciální přesnosti vybraných druhů měření používaných pouze v důlním měřictví s využitím nejnovějších technologií a přístrojů pro sběr primárních dat základní důlně měřické dokumentace.

Povinná literatura:

KOVANIČ, Ľudovít, Jiří MATOUŠ a Aleš MUČKA. Důlní měřictví, Praha: SNTL, 1990, 439 s. ISBN 80-030-0229-X NESET, Karel. Důlní měřictví II, Měření výškové, připojovací a usměrňovací, měření vytyčovací. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1967. ISBN 04-411-67 KUBEČKA, Eduard. Vybrané kapitoly z důlního měřictví, VŠB-TU Ostrava 2002, https://www.hgf.vsb.cz/544 ČERNOTA, Pavel, Hana STAŇKOVÁ. New Methods of Conducting Connecting Surveys and Orientation Measurements in Mining Works, Edition: first, Košice: Technical University of Košice, 2014, ISBN 978-80-553-1848-6

Doporučená literatura:

NOVÁK, Zdeněk a Pavel HÁNEK. Geodézie v podzemních prostorách. Praha: ČVUT, 1995, 117 s. ISBN 80-010-1255-7 NESET, Karel. Důlní měřictví I, Měření polohopisné. Praha: SNTL, 1966,444s. ISBN 04-422-66 Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, v platném znění, Montanex Ostrava, 2020 HARTMAN, Howard L. SME mining engineering handbook. 2nd ed. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy and Exploration, 1992, 2 v. ISBN 08-733-5100-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

.........................

E-learning

............................

Další požadavky na studenta

...................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Stabilizace a signalizace důlního bodového pole Měření úhlů v dole Měření směrů magnetickými přístroji, magnetická deklinace Měření směrů setrvačníkovými přístroji Měření délek a jeho střední chyby Hloubkové měření - metody, přesnost Připojovací a usměrňovací měření - požadavky na přesnost Připojovací měření jednou jamou, metody a přesnost Připojovací měření dvěmi jamami - metody a přesnost

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku