544-0901/03 – Důlní měřictví (DM)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výuka a aplikace zásad měřických metod, vyhodnocení výsledků a tvorba důlněměřické dokumentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí důlně měřických metod měření, rozborů přesnosti před, při a po měření s ohledem na speciální přesnosti vybraných druhů měření používaných pouze v důlním měřictví s využitím nejnovějších technologií a přístrojů pro sběr primárních dat základní důlně měřické dokumentace.

Povinná literatura:

KOVANIČ, Ľudovít, Jiří MATOUŠ a Aleš MUČKA. Důlní měřictví, Praha: SNTL, 1990, 439 s. ISBN 80-030-0229-X NESET, Karel. Důlní měřictví II, Měření výškové, připojovací a usměrňovací, měření vytyčovací. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1967. ISBN 04-411-67 KUBEČKA, Eduard. Vybrané kapitoly z důlního měřictví, VŠB-TU Ostrava 2002, https://www.hgf.vsb.cz/544 ČERNOTA, Pavel, Hana STAŇKOVÁ. New Methods of Conducting Connecting Surveys and Orientation Measurements in Mining Works, Edition: first, Košice: Technical University of Košice, 2014, ISBN 978-80-553-1848-6

Doporučená literatura:

NOVÁK, Zdeněk a Pavel HÁNEK. Geodézie v podzemních prostorách. Praha: ČVUT, 1995, 117 s. ISBN 80-010-1255-7 NESET, Karel. Důlní měřictví I, Měření polohopisné. Praha: SNTL, 1966,444s. ISBN 04-422-66 Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, v platném znění, Montanex Ostrava, 2020 HARTMAN, Howard L. SME mining engineering handbook. 2nd ed. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy and Exploration, 1992, 2 v. ISBN 08-733-5100-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice. Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Důlní polygonové pořady, jejich rozdělení, charakteristika, příčná a podélná odchylka, výpočet a vyrovnání. Měření přirozených směrů, princip gyroskopu, metody a přesnost měření. Promítání polohy bodů do podzemí, způsoby a přesnost měření. Připojovací a usměrňovací měření jednou jámou dvěma olovnicemi, přesnost směru promítnuté strany. Připojovací a usměrňovací měření dvěma jámami s jednou olovnicí, výpočet a přesnost měření. Připojovací a usměrňovací měření bodem směrem, způsoby a jeho přesnost. Výšková měření v dole, způsoby a přesnost měření. Hloubkové měření, způsoby a přesnost měření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní