544-0904/01 – Engineering Geodesy (IG)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Jana Mazalová, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAZ30 doc. RNDr. Jana Mazalová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+0
Part-time Credit and Examination 1+0
Distance Credit and Examination 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Deepening of knowledge related mainly to analysis of influences participated in accuracy of geodetical works results, objective evaluation of the influences and optimizing of measuring procedures.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Deepening of knowledge related mainly to analysis of influences participated in accuracy of geodetical works results, objective evaluation of the influences and optimizing of measuring procedures.

Compulsory literature:

NOVÁK Z., PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006, MICHALČÁK O., VOSIKA O., VESELÝ M., NOVÁK Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985,

Recommended literature:

BAJER M., PROCHÁZKA J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní termíny, parametry a veličiny, statistické charakteristiky přesnosti. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii, rozbory přesnosti. Měření a vytyčování délek a jejich přesnost. Měření a vytyčování úhlů a jejich přesnost. Měření a vytyčování svislic. Polohové vytyčovací sítě – liniové vytyčovací sítě, porovnání přesnosti jednotlivých typů. Plošné vytyčovací sítě, pravidelné, nepravidelné sítě, metoda přechodných stanovisek. Výškové vytyčování, budování výškových vytyčovacích sítí, stabilizace výškových bodů. Vytyčování výšky objektu, vytyčování přímky a roviny. Měření a vytyčování profilů a řezů, průsečík nivelety s terénem. Zvláštní případy výškových prací. Prostorové vytyčovací sítě určené trigonometricky a metodou GPS. Polohové vytyčování polární metodou a metodou ortogonální. Vytyčování jednoduchých geometrických prvků.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry K Czech Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.