544-0904/01 – Inženýrská geodézie (IG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jana Mazalová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAZ30 doc. RNDr. Jana Mazalová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 1+0
distanční Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalostí týkajících se především analýzy vlivů, podílejících se na přesnosti výsledků geodetických prací, jejich objektivního hodnocení a optimalizace měřických postupů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Prohloubení znalostí týkajících se především analýzy vlivů, podílejících se na přesnosti výsledků geodetických prací v průběhu výstavby stavebních objektů, jejich objektivního hodnocení a optimalizace měřických postupů.

Povinná literatura:

NOVÁK Z., PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006, MICHALČÁK O., VOSIKA O., VESELÝ M., NOVÁK Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985, MATĚJKA, Zdeněk. Geometrická přesnost staveb: komentář k normám, praktické návody, vzory v příkladech. Ostrava: Montanex, 1999, 119 s. ISBN 80-722-5016-7. DAVIS, Raymond Earl a Raymond Earl DAVIS. Surveying, theory and practice. 6th ed. New York: McGraw-Hill, c1981, xv, 992 p. ISBN 00-701-5790-1.

Doporučená literatura:

BAJER M., PROCHÁZKA J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008 ŠANDA, V. K problematice technických předpisů. Brno: Český svaz geodetů a kartografů o.s., 2012. ISBN 978-80-02-02365-4. ČSN ISO 4463-3. Měřící metody ve výstavbě - Vytyčování a měření: Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb. Praha: Český normalizační institut, 1999. SMITH, James Raymond. Introduction to geodesy: the history and concepts of modern geodesy. New York: Wiley, 1997. ISBN 04-711-6660-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní termíny, parametry a veličiny, statistické charakteristiky přesnosti. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii, rozbory přesnosti. Měření a vytyčování délek a jejich přesnost. Měření a vytyčování úhlů a jejich přesnost. Měření a vytyčování svislic. Polohové vytyčovací sítě – liniové vytyčovací sítě, porovnání přesnosti jednotlivých typů. Plošné vytyčovací sítě, pravidelné, nepravidelné sítě, metoda přechodných stanovisek. Výškové vytyčování, budování výškových vytyčovacích sítí, stabilizace výškových bodů. Vytyčování výšky objektu, vytyčování přímky a roviny. Měření a vytyčování profilů a řezů, průsečík nivelety s terénem. Zvláštní případy výškových prací. Prostorové vytyčovací sítě určené trigonometricky a metodou GPS. Polohové vytyčování polární metodou a metodou ortogonální. Vytyčování jednoduchých geometrických prvků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.