544-0904/02 – Inženýrská geodézie (IG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO18 doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalostí týkajících se především analýzy vlivů, podílejících se na přesnosti výsledků geodetických prací, jejich objektivního hodnocení a optimalizace měřických postupů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Prohloubení znalostí týkajících se především analýzy vlivů, podílejících se na přesnosti výsledků geodetických prací v průběhu výstavby stavebních objektů, jejich objektivního hodnocení a optimalizace měřických postupů.

Povinná literatura:

NOVÁK Z., PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006, MICHALČÁK O., VOSIKA O., VESELÝ M., NOVÁK Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985, MATĚJKA, Zdeněk. Geometrická přesnost staveb: komentář k normám, praktické návody, vzory v příkladech. Ostrava: Montanex, 1999, 119 s. ISBN 80-722-5016-7. DAVIS, Raymond Earl a Raymond Earl DAVIS. Surveying, theory and practice. 6th ed. New York: McGraw-Hill, c1981, xv, 992 p. ISBN 00-701-5790-1.

Doporučená literatura:

BAJER M., PROCHÁZKA J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008 ŠANDA, V. K problematice technických předpisů. Brno: Český svaz geodetů a kartografů o.s., 2012. ISBN 978-80-02-02365-4. ČSN ISO 4463-3. Měřící metody ve výstavbě - Vytyčování a měření: Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb. Praha: Český normalizační institut, 1999. SMITH, James Raymond. Introduction to geodesy: the history and concepts of modern geodesy. New York: Wiley, 1997. ISBN 04-711-6660-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Poznámka: Osnovu lze přizpůsobit po dohodě se školitelem tématu disertační práce!

E-learning

Další požadavky na studenta

Student absolvuje týdenní stáž u firmy zabývající se problematikou inženýrské geodézie, stavební a průmyslové geodézie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Legislativní zajištění oblasti inženýrské geodézie, terminologie. • Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii – aplikace zásad vyrovnávacího počtu a teorie chyb v rozborech přesnosti, modelování na PC. • Přesnost měřených veličin (vodorovné směry, zenitové úhly, délky, převýšení, svislice) a analýza zdrojů chyb. • Polohové vytyčovací sítě (plošné, liniové a nepravidelné sítě, pravoúhelníkové sítě a metoda přechodných stanovisek), jejich přesnost a hodnocení kvality. • Polohové vytyčování, přesnost vytyčení elementárních prvků objektu (bod, délka a směrník úsečky, úhel sevřený dvěma úsečkami) různými postupy. • Výškové vytyčování, výškové vytyčovací sítě, analýza přesnosti jednotlivých metod výškového vytyčování a měření. • Prostorové vytyčovací sítě určené trigonometricky a metodami GPS a jejich přesnost. • Přechodnice (klotoida, kubická parabola - odvození), kružnicové oblouky s přechodnicí (návaznost). Výškové oblouky (parabola 2. stupně - odvození).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2013/2014 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2013/2014 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní