544-0904/03 – Inženýrská geodézie (IG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalostí týkajících se především analýzy vlivů, podílejících se na přesnosti výsledků geodetických prací, jejich objektivního hodnocení a optimalizace měřických postupů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Prohloubení znalostí týkajících se především analýzy vlivů, podílejících se na přesnosti výsledků geodetických prací v průběhu výstavby stavebních objektů, jejich objektivního hodnocení a optimalizace měřických postupů.

Povinná literatura:

NOVÁK Z., PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006, MICHALČÁK O., VOSIKA O., VESELÝ M., NOVÁK Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985, MATĚJKA, Zdeněk. Geometrická přesnost staveb: komentář k normám, praktické návody, vzory v příkladech. Ostrava: Montanex, 1999, 119 s. ISBN 80-722-5016-7. DAVIS, Raymond Earl a Raymond Earl DAVIS. Surveying, theory and practice. 6th ed. New York: McGraw-Hill, c1981, xv, 992 p. ISBN 00-701-5790-1.

Doporučená literatura:

BAJER M., PROCHÁZKA J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008 ŠANDA, V. K problematice technických předpisů. Brno: Český svaz geodetů a kartografů o.s., 2012. ISBN 978-80-02-02365-4. ČSN ISO 4463-3. Měřící metody ve výstavbě - Vytyčování a měření: Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb. Praha: Český normalizační institut, 1999. SMITH, James Raymond. Introduction to geodesy: the history and concepts of modern geodesy. New York: Wiley, 1997. ISBN 04-711-6660-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, seminární práce, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Problematika vytyčování staveb s prostorovou skladbou a staveb liniových (apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace měřických postupů, fyzikální vlivy). Kontrolní a ověřovací měření geometrických parametrů staveb (metody, hodnocení přesnosti, hodnocení kvality stavby z hlediska dodržení projektovaných geometrických parametrů). Nové technologie geodetických činností v průběhu výstavby stavebních objektů. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, konfigurace a problematika připojení). Mikrosítě pro měření v průmyslu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.