544-0905/01 – Teorie chyb a vyrovnávací počet v geodézii (TCH)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO18 doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalostí v oblasti aplikace teorie chyb a vyrovnávacího počtu pro plánování přesnosti a optimalizace měření, na hodnocení přesnosti měřených veličin, na hodnocení dosažených výsledků, jejich analýzu a vyrovnání nadbytečného počtu měřených hodnot

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Rozdělení pravděpodobností náhodných veličin, měřické chyby (zdroje chyb, druhy chyb, zjišťování chyb), přesnost měření, normální rozdělení, mezní odchylky a vylučování odlehlých hodnot ze souboru výsledků měření, systematické chyby, zákon hromadění náhodných a směrodatných odchylek, váhy měřených veličin, metoda nejmenších čtverců, vyrovnání přímých měření, měřické dvojice, vyrovnání zprostředkujících veličin, vyrovnání podmínkových měření, vyrovnávací přímka, vyrovnávací křivka.

Povinná literatura:

BÖHM J., RADOUCH V., HAMPACHER M.: Vyrovnávací počet, SNTL, Praha 1990 HIMMELBLAU, D. M.: Process analysis by statistical methods. New York: Wiley, 1970, xi, 463 p. ISBN 04-713-9985-X SMITH, James Raymond. Introduction to geodesy: the history and concepts of modern geodesy. New York: Wiley, 1997. ISBN 04-711-6660-X. VYKUTIL, Josef. Vyšší geodézie. 2. nezm. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 1975, 544 s. ISBN 29-620-82.

Doporučená literatura:

HAMPACHER M., RADOUCH V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10, 20 (skripta), Ediční středisko ČVUT 1997 HAMPACHER, Miroslav a Martin ŠTRONER. Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6. VANICEK, P. a E.J. KRAKIWSKY. Geodesy: The Concepts. Elsevier Science, 1986. ISBN 9781483290799. GAŠINCOVÁ, S. a J. GAŠINEC. Ajustment of positional geodetic networks by unconventional estimations. Acta Montanistica Slovaca. 2011, 16(4), 71-85. ISSN 1335-1788.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.