544-0905/03 – Teorie chyb a vyrovnávací počet v geodézii (TCH)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS10 prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalostí v oblasti aplikace teorie chyb a vyrovnávacího počtu pro plánování přesnosti a optimalizace měření, na hodnocení přesnosti měřených veličin, na hodnocení dosažených výsledků, jejich analýzu a vyrovnání nadbytečného počtu měřených hodnot

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Rozdělení pravděpodobností náhodných veličin, měřické chyby (zdroje chyb, druhy chyb, zjišťování chyb), přesnost měření, normální rozdělení, mezní odchylky a vylučování odlehlých hodnot ze souboru výsledků měření, systematické chyby, zákon hromadění náhodných a směrodatných odchylek, váhy měřených veličin, metoda nejmenších čtverců, vyrovnání přímých měření, měřické dvojice, vyrovnání zprostředkujících veličin, vyrovnání podmínkových měření, vyrovnávací přímka, vyrovnávací křivka.

Povinná literatura:

BÖHM J., RADOUCH V., HAMPACHER M.: Vyrovnávací počet, SNTL, Praha 1990 HIMMELBLAU, D. M.: Process analysis by statistical methods. New York: Wiley, 1970, xi, 463 p. ISBN 04-713-9985-X SMITH, James Raymond. Introduction to geodesy: the history and concepts of modern geodesy. New York: Wiley, 1997. ISBN 04-711-6660-X. VYKUTIL, Josef. Vyšší geodézie. 2. nezm. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 1975, 544 s. ISBN 29-620-82.

Doporučená literatura:

HAMPACHER M., RADOUCH V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10, 20 (skripta), Ediční středisko ČVUT 1997 HAMPACHER, Miroslav a Martin ŠTRONER. Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6. VANICEK, P. a E.J. KRAKIWSKY. Geodesy: The Concepts. Elsevier Science, 1986. ISBN 9781483290799. GAŠINCOVÁ, S. a J. GAŠINEC. Ajustment of positional geodetic networks by unconventional estimations. Acta Montanistica Slovaca. 2011, 16(4), 71-85. ISSN 1335-1788.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náhodná veličina. Základy teorie náhodného výběru a teorie odhadu. Základy teorie chyb měření. Zákon hromadění náhodných a směrodatných odchylek. Vyrovnání měření přímých, měřické dvojice. Vyrovnání měření zprostředkujících. Vyrovnání měření podmínkových. Analýza výsledků měření, regresní a korelační analýza, testování hypotéz.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.