544-0906/01 – Vlivy poddolování (VPD)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti o příčinách pohybu horninového masívu a povrchu vlivem poddolování, zabývá se teorií plné účinné plochy a metodami prognózních výpočtů vlivů poddolování a možnostmi ochrany povrchu a důlních děl před účinky poddolování.

Povinná literatura:

NESET, Karel. Důlní měřictví. IV, Vlivy poddolování. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1984 MIKULENKA, Václav. Nauka o důlních škodách [CD-ROM]. I. díl. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1835-1 MIKULENKA, Václav. Nauka o důlních škodách [CD-ROM]. II. díl. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1836-8 KRATZSCH H. Impact of Ground Deformation on Structures. In: Mining Subsidence Engineering. Springer, Berlin, Heidelberg 1983. ISBN: 978-3-642-81925-4

Doporučená literatura:

SCHENK, J. NOVÁK, J. MIKULENKA, V. Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická b. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2004, 50(1), 69-82. ISSN 0474-8476 BRADÁČ, J. Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl druhý. Ostrava: Dům techniky [Ostrava], 1999. Česká matice technická, č. spisu 463, roč. 1997. ISBN 80-02-01276-3 ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území, Český normalizační institut, Praha, 1997 PETROŠ, V. Mining geomechanics. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0809-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice. Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Důlní škody, jejich vznik a příčiny, vlivy poddolování, hranice vlivu dobývání. Teorie pohybů způsobených vlivem hornických prací v masívu a na povrchu. Pohyb v nadloží vydobyté části ložiska, jeho šíření, mezný úhel vlivu . Pokles, posun, naklonění, zakřivení a vodorovné přetvoření. Metody předběžných výpočtů pohybu povrchových bodů. Prognóza účinků poddolování na povrch a stavební objekty, teorie plně účinné plochy. Zajištění stability povrchových objektů, zásady legislativní ochrany povrchu. Ochranné pilíře povrchových objektů, tvary ochranných pilířů a jejich konstrukce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.