544-0906/01 – Vlivy poddolování (VPD)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.Garant verze předmětudoc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
GAS0006 doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti o příčinách pohybu horninového masívu a povrchu vlivem poddolování, zabývá se teorií plné účinné plochy a metodami prognózních výpočtů vlivů poddolování a možnostmi ochrany povrchu a důlních děl před účinky poddolování.

Povinná literatura:

NESET, Karel. Důlní měřictví. IV, Vlivy poddolování. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1984 MIKULENKA, Václav. Nauka o důlních škodách [CD-ROM]. I. díl. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1835-1 MIKULENKA, Václav. Nauka o důlních škodách [CD-ROM]. II. díl. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1836-8 KRATZSCH H. Impact of Ground Deformation on Structures. In: Mining Subsidence Engineering. Springer, Berlin, Heidelberg 1983. ISBN: 978-3-642-81925-4

Doporučená literatura:

SCHENK, J. NOVÁK, J. MIKULENKA, V. Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická b. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2004, 50(1), 69-82. ISSN 0474-8476 BRADÁČ, J. Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl druhý. Ostrava: Dům techniky [Ostrava], 1999. Česká matice technická, č. spisu 463, roč. 1997. ISBN 80-02-01276-3 ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území, Český normalizační institut, Praha, 1997 PETROŠ, V. Mining geomechanics. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0809-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice. Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Důlní škody, jejich vznik a příčiny, vlivy poddolování, hranice vlivu dobývání. Teorie pohybů způsobených vlivem hornických prací v masívu a na povrchu. Pohyb v nadloží vydobyté části ložiska, jeho šíření, mezný úhel vlivu . Pokles, posun, naklonění, zakřivení a vodorovné přetvoření. Metody předběžných výpočtů pohybu povrchových bodů. Prognóza účinků poddolování na povrch a stavební objekty, teorie plně účinné plochy. Zajištění stability povrchových objektů, zásady legislativní ochrany povrchu. Ochranné pilíře povrchových objektů, tvary ochranných pilířů a jejich konstrukce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330034) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.