544-0908/01 – Photogrammetry in Mining (FotH)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Hánek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementCompulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAN06 doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+0
Part-time Credit and Examination 1+0
Distance Credit and Examination 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Practical applications of photogrammetry in surveying mines.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Obecné základy fotogrammetrie a aplikace pozemní a letecké fotogrammetrie při tvorbě mapové dokumentace a při určování objemů odtěžených hmot na lomech. Aplikace speciálních fotogrammetrických metod při zaměřování profilů vodorovných důlních děl a při kontrole svislosti a přímosti jam, velkoprofilových vrtů a speciálních stavebních objektů. Teorie, přístroje a aplikace laserového pozemního a leteckého skenování jako metody neselektivního sběru hromadných dat. Vzájemné porovnání možností fotogrammetrie a skenování.

Compulsory literature:

Pavelka Karel, prof.. "Fotogrammetrie 1" ČVUT FSv 2009 Pavelka Karel, prof. "Fotogrammetrie 20" ČVUT FSv 2000 Pavelka Karel, prof., Hodač Jindřich, Ing. Ph.D."Fotogrammetrie 3" ČVUT FSv 2008

Recommended literature:

Pavelka K. a kolektiv "Fotogrammetrie 1, 2 - praktická cvičení", ČVUT FSV 2007

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics K Czech Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.