544-0908/02 – Photogrammetry in Mining (FotH)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Hánek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAN06 doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
KAP74 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Practical applications of photogrammetry in surveying mines.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Obecné základy fotogrammetrie a aplikace pozemní a letecké fotogrammetrie při tvorbě mapové dokumentace a při určování objemů odtěžených hmot na lomech. Aplikace speciálních fotogrammetrických metod při zaměřování profilů vodorovných důlních děl a při kontrole svislosti a přímosti jam, velkoprofilových vrtů a speciálních stavebních objektů. Teorie, přístroje a aplikace laserového pozemního a leteckého skenování jako metody neselektivního sběru hromadných dat. Vzájemné porovnání možností fotogrammetrie a skenování.

Compulsory literature:

Pavelka Karel, prof.. "Fotogrammetrie 1" ČVUT FSv 2009 Pavelka Karel, prof. "Fotogrammetrie 20" ČVUT FSv 2000 Pavelka Karel, prof., Hodač Jindřich, Ing. Ph.D."Fotogrammetrie 3" ČVUT FSv 2008

Recommended literature:

Pavelka K. a kolektiv "Fotogrammetrie 1, 2 - praktická cvičení", ČVUT FSV 2007

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Doplnit-Doplnit-Doplnit-Doplnit-Doplnit-Doplnit-Doplnit-Doplnit

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Doplnit-Doplnit-Doplnit-Doplnit-Doplnit-Doplnit-Doplnit-Doplnit

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2023/2024 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.