544-0909/01 – Vlivy dobývání na důlní díla, ochranné pilíře a dobývání v nich (VDaOP)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 1+0
distanční Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je nauka o deformacích horského masívu při dobývání ložisek a navržení zásad ochrany důlních děl před pohyby a deformacemi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Dobýváním ložiska se mění napěťodeformační stav horského masívu, ve kterém se nacházejí důlní díla. Jsou vysvětleny možnosti ochrany důlních děl s ohledem na jejich polohu vzhledem k místu dobývání. Jsou prezentovány metody výpočtů ochranných pilířů a metody dobývání stanovených pilířů při vyuhlování ložiska.

Povinná literatura:

Vyhláška č. 415/1991 Sb.: Vyhláška Českého báňského úřadu o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů

Doporučená literatura:

Zásady ochrany svislých otvírkových děl při dobývání slojí v jejich okolí, Vědecko-výzkumný uhelný ústav, Ostrava Radvanice, Ostrava 1990

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pojmy ochrany, stupně ochrany, mezní deformace svislých otvírkových děl, nárazišť a prostorových děl. Metody ochrany svislých děl. Strategická ochranná opatření při dobývání v okolí svislého díla, při bezpiliřovém dobývání. Dobývání ochranných ploch kolem důlních děl. Taktická ochranná opatření u výztuže, výstroje a vybavení svislých děl. Metody předběžného výpočtu vlivů hornické činnosti v účinné vzdálenosti od svislého díla. Pozorování pohybů a deformací při dobývání slojí v okolí svislých děl.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.